We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Advanced Retirement Management: ARM

12 januari 2017

De verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar maakt dat werkgevers nog meer naar de mogelijkheden van flexibele uitstroom moeten kijken. Met andere woorden: Advanced Retirement Management. Pensioenregelingen bieden daartoe verschillende mogelijkheden. In de praktijk zullen die veel meer ingezet (moeten) worden.

Behoefte aan flexibele uitstroom neemt toe.

De pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd. Die staat nu nog op 67 jaar maar wordt per 01-01-2018 verhoogd naar 68 jaar.  Niet iedere werknemer wil/kan doorwerken tot de pensioenrichtleeftijd. Daarom wordt steeds vaker onderzocht welke mogelijkheden het pensioenreglement biedt om hierop in te spelen. Immers, als het pensioen kan worden ingezet om toch eerder te stoppen met werken dan zijn werknemer en werkgever blij. Een voorbeeld uit de praktijk. Bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn is “vervroeging” van de pensioeningangsdatum enorm toegenomen. Van 1 % naar 30% van de gevallen! Klik hier voor een overzicht. Een mooi voorbeeld van Advanced Retirement Management.

Flexibele elementen in pensioenregeling

De volgende elementen worden vaak ingezet t.b.v. flexibele uitstroom van medewerkers:

  • Vervroegen van de ingangsdatum;
  • Uitruilen van het partnerpensioen t.b.v. een hoger en/of eerder ouderdomspensioen;
  • Hoog-laagconstructie om de periode tot de AOW-gerechtigde leeftijd te overbruggen;

Tip: onderzoek welke flexibele elementen in het bedrijfspensioen zijn opgenomen en welke fiscale en contractuele voorwaarden daaraan zijn verbonden. Wij helpen u of uw klanten graag bij het opzetten van Advanced Retirement Management.

Verschillende pensioen ingangsdata

De behoefte aan flexibele pensionering wordt ook gevoed omdat werknemers met steeds meer  verschillende “ingangsdata” te maken krijgen, zoals:

  • Op het 65e jaar: in veel gevallen heeft pensioen dat opgebouwd is voor 2014 de pensioenleeftijd van 65 jaar gehouden. Die uitkering gaat dan in.
  • Op het 65e jaar en 9 maanden: op die leeftijd (2017) gaat de AOW in;
  • Op het 67e jaar: dan gaat het pensioen in dat is opgebouwd tussen 2014 en 2018.

Tip: Onderzoek hoe de verschillende pensioenleeftijden in het bedrijfspensioen zijn verwerkt. Dat verschilt nl. per geval en per pensioenuitvoerder. Dat is belangrijk in het kader van Advanced Retirement Management.

Pensioenplanning?

In de praktijk hebben wij voor veel werkgevers werknemersgesprekken gevoerd. Zo’n gesprek geeft de werknemer inzicht in de (on)mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Vaak blijkt dat die mogelijkheden groter zijn dan gedacht en is eerdere pensionering of deeltijdpensioen een welkome oplossing voor werknemer en werkgever. Neem gerust contact op als u meer wilt weten over deze dienstverlening in het kader van  Advanced Retirement Management.

Advanced Retirement Management?

Flexibele uitstroom betekent niet alleen vervroegde pensionering maar ook “doorwerken” na de AOW- of de pensioendatum. Ook dat is Advanced Retirement Management. Heeft u vragen, wilt u meer weten? Klik dan hier.