We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Aftopping pensioen 100.000 in het kort

28 januari 2015

Een korte samenvatting van de maatregel die ca. 140.000 werknemers raakt.

Met ingang van 1 januari 2015 mag in een fiscaal vriendelijke pensioenregeling “slechts” tot het loon ad € 100.000,– pensioen worden opgebouwd. Dat heeft verregaande gevolgen…

Deze beperking van het pensioengevend loon raakt ca. 140.000 werknemers. De gevolgen zijn o.a.

  • Het ouderdomspensioen sluit niet meer aan bij het feitelijke inkomen;
  • Het partnerpensioen over het loon boven die € 100K is niet meer verzekerd;

Kortom, er kunnen forse pensioentekorten optreden voor de hogere inkomensgroepen.

Wilt u meer weten over de acute financiële risico’s die werkgevers hierdoor lopen? Klik dan hier.

Ter vervanging van het “gewone pensioen” is daarom per 1 januari 2015 het “netto pensioen” geïntroduceerd.   Dat werkt als volgt:

  • De werkgeversbijdrage is belast;
  • De werknemersbijdrage is niet aftrekbaar;
  • Het opgebouwde pensioenvermogen is vrijgesteld van de vermogensheffing in Box III;
  • De pensioenuitkeringen zijn netto;
  • Deelname aan een netto pensioenregeling kan alleen vrijwillig. Het instellen van een verplichte deelname is niet mogelijk.

Wilt u weten hoe het netto pensioen wordt opgebouwd? Klik dan hier.

Het voorgaande is gebaseerd op een netto pensioen in de zogenaamde tweede pijler (werkgever-werknemer sfeer). Het netto pensioen mag ook worden geregeld in de vorm van een “netto lijfrente” (met de juiste terminologie zullen we u even niet vermoeien). Daar zitten grote verschillen  tussen. Een netto lijfrente is bijvoorbeeld flexibeler. Maar anderzijds mag de hoogte van de premie alleen worden gebaseerd op een rekenrente van 4,00 %.  Het kenmerk van een netto pensioen is o.a. dat die zonder medische waarborgen kan worden geregeld en dat de acceptatievoorwaarden soepeler zijn.  Pensioenuitvoerders bieden producten aan in zowel de tweede als de derde pijler. Ook combinaties komen voor.

De aftopping van de pensioenregeling op € 100K brengt ook risico’s voor de werkgever met zich mee. Wilt u meer weten over de financiële risico’s? Klik dan hier. Wilt u meer weten over de juridische risico’s? Klik dan hier.