We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Beschikbare premieregeling en binnenkort met pensioen?

13 september 2019

Op de pensioendatum moet het opgebouwde pensioenkapitaal worden omgezet in een pensioenuitkering. Door de lage marktrente levert dat een lage pensioenuitkering op. Het ECB Besluit van 12 september doet vermoeden dat de rente nog lang laag blijft. Een alternatief komt steeds meer in beeld…

Essentie beschikbare premieregeling

De essentie van een beschikbare premieregeling is dat er op de pensioendatum geen pensioenuitkering is verzekerd. Maar dat er een pensioenkapitaal is opgebouwd. Op die pensioendatum moet dat pensioenkapitaal worden omgezet in een levenslange pensioenuitkering. De hoogte van die pensioenuitkering wordt o.a. bepaald door de volgende factoren:

  • De levensverwachting;
  • De marktrente;

Lage marktrente ca. 0,00 % is desastreus

Met name die marktrente hakt er flink in. Die bedraagt op dit moment namelijk ca. 0,00%. Met andere woorden, je krijgt over je pensioenkapitaal de rest van je leven ca. 0,00 % rendement. Dat leidt dus tot een (zeer) lage, maar wel gegarandeerde, pensioenuitkering.

Alternatief “doorbeleggen”

Het alternatief is dat je op pensioendatum het pensioenkapitaal niet vastklikt op die lage marktrente. Maar dat het pensioenkapitaal ook na pensionering (deels) wordt belegd. Dan kan de hoogte van je pensioenuitkering (deels) worden gebaseerd op het verwachte rendement. Dat leidt tot een hogere, maar variabele, pensioenuitkering. In jargon heet dat “doorbeleggen”. Onderstaand een gestileerd voorbeeld.

Het voorbeeld maakt duidelijk dat de variabele pensioenuitkering hoger start. Maar let op: de uitkering is dan niet gegarandeerd. Bij meer of minder rendement zal die uitkering dus stijgen c.q. dalen!

De praktijk

In dit gestileerde voorbeeld start de variabele pensioenuitkering 20 % hoger dan de gegarandeerde pensioenuitkering. Maar door die lage marktrente van 0,00 % is dat verschil in september 2019 veel groter geworden. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat op dit moment de variabele pensioenuitkering bij de start maar liefst rond de 30 tot 35 % hoger ligt dan de gegarandeerde pensioenuitkering.

Let op: de variabele pensioenuitkering start hoger, maar kán lager uitvallen. Dat is een risico.

Tip

  • Is er een beschikbare premieregeling? Informeer dan bij de ondernemer hoe collega’s die met pensioen gaan geholpen worden bij het maken van een keuze. Het gaat nu om grote verschillen!