We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Consultatieronde aanpassing WOR: plaats nu je reactie!

9 maart 2015

Het Kabinet heeft op 17 februari jl. een concept wetsvoorstel gelanceerd en vraagt betrokkenen (zoals ondernemingsraden!) om een reactie: de consultatieronde.

Nieuwsfeit

Tot en met maandag 16 maart kun je reageren op het concept wetsvoorstel dat grotendeels toeziet op het instemmingsrecht van de OR met betrekking tot pensioen. Pensioen Perspectief helpt OR’n met een concept reactie.

Bron

http://www.internetconsultatie.nl/wijziging_van_de_wor

In het kort

Wijziging WOR

Het Kabinet heeft op 17 februari jl. een concept wetsvoorstel gelanceerd en vraagt betrokkenen (zoals ondernemingsraden!) om een reactie: de consultatieronde. Het gaat o.a. om een wijziging van  het instemmingsrecht van de OR met betrekking tot pensioen. Meer hierover lees je in de vorige editie van Pensioen ProjectOR. Klik hier als je meer wilt weten.

Wijziging moet worden aangescherpt

Pensioen Perspectief heeft de voorgestelde wijziging onderzocht en concludeert dat die moet worden aangescherpt:

  • Het instemmingsrecht van de OR met betrekking tot de uitvoeringsovereenkomst is onvoldoende geregeld. En dat terwijl de kwaliteit van de uitvoering ook de kwaliteit van de pensioenregeling bepaalt!
  • Het instemmingsrecht van de OR is niet goed geregeld als er sprake is van een ondernemingspensioenfonds.
  • Er zitten enkele juridische en wetstechnische onvolkomenheden in het concept wetsvoorstel.

Uiteraard zullen wij een uitgebreide en onderbouwde reactie inbrengen in de consultatieronde die loopt tot en met 16 maart.

Plaats nu je reactie

Het is in het belang van OR (en werkgever) dat deze noodzakelijke aanscherpingen worden verwerkt in de wet.  Dan helpt het als ook jij reageert op het concept wetsvoorstel. Je kunt zelfstandig reageren of als OR(lid). Daarbij kun je gebruiken maken van  onderstaande concept reactie met twee aanbevelingen. Alleen even “plakken en knippen” en op deze link klikken…

http://www.internetconsultatie.nl/wijziging_van_de_wor/reageren

Concept reactie

Aanbeveling 1: Maak duidelijk welke elementen uit de uitvoeringsovereenkomst instemmingsplichtig zijn.

Om dit te bevorderen moet in de wet worden opgenomen welke arbeidsvoorwaardelijke aspecten in de uitvoeringsovereenkomst instemmingsplichtig zijn. Dat zijn in ieder geval:

  • Bepalingen die de hoogte van de uitkering of het kapitaal  beïnvloeden,  waaronder bepalingen aangaande de toeslagverlening,  kosten en beleggingsmogelijkheden;
  • Bepalingen die (premie)bijdragen van de werkgever en/of werknemer(s) raken;
  • Bepalingen die voorbehouden van de uitvoerder en/of werkgever bevatten.

Aanbeveling 2: Zorg dat het instemmingsrecht van de OR m.b.t. pensioen niet buiten spel wordt gezet als de werkgever de bevoegdheid tot wijziging aan het bestuur van het ondernemingspensioenfonds heeft overgedragen.

Om dit te realiseren dient in de wet te worden opgenomen dat in dat geval een besluit van het bestuur tot “vaststelling, wijziging of intrekking”  de instemming van de OR behoeft, alsof het een besluit van de werkgever betreft.

Let op

  • Je hebt tot en met 16 maart de tijd om je reactie te plaatsen;
  • Ben je geïnteresseerd in de uitgebreide en onderbouwde reactie van Pensioen Perspectief?  Klik dan hier