Wij kijken altijd verder Bij ons bent u geen dossier

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

pensioen nieuws voor de DGA

Brief Wiebes: oudedagssparen in eigen beheer - juli 3, 2015

Het oudedagssparen in eigen beheer is een nieuwe variant, die in de eerdere brieven nog niet was geïntroduceerd (meer…)

Brief Wiebes: overgangsrecht - juli 3, 2015

Het overgangsrecht voor beide regelingen is hetzelfde. (meer…)

Brief Wiebes: verdere voortgang en visie Pensioen Perspectief - juli 3, 2015

De brief is thans verstuurd aan de Eerste en Tweede Kamer. De staatssecretaris wil het debat aangaan. (meer…)

Werkingssfeer Bedrijfstakpensioenfonds: wees op uw hoede. - april 28, 2015

Veel bedrijven vallen niet onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds. Maar hoe te handelen als een bedrijfstakpensioenfonds dat wel stelt?  (meer…)