We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Het pensioenakkoord: de stand van zaken

30 januari 2020

In 2019 is het pensioenakkoord gesloten. Hoe staat dat akkoord er in 2020 voor? En wat kunt u er nu al mee in de praktijk?

Onze voorspelling: het pensioenakkoord gaat door

Velen vragen zich af: gaat het pensioenakkoord ook echt door?  Minister Koolmees heeft in ieder geval twee belangrijke ijzers in het (pensioen)vuur:

Korting pensioenfondsen

Er zijn (aanvullende) afspraken gemaakt om kortingen door pensioenfondsen te voorkomen:

  • De grens voor een dekkingstekort is verlaagd van 105 % naar 100 %;
  • De toegestane periode met dekkingstekort is verlengd van 5 naar 6 jaar;
  • De periode waarbinnen herstel naar het Vereist Eigen Vermogen (hersteltekort) wordt berekend is verlengd van 10 naar 12 jaar.

Deze afspraken gelden voor het jaar 2020 en “vervallen” als het pensioenakkoord niét doorgaat.

Verhoging AOW leeftijd

De verhoging van de AOW-leeftijd is getemporiseerd t/m 2024. Klik hier voor een overzicht. Maar wat wordt de AOW-leeftijd in 2025? Dat zit als volgt:

  • Gaat het pensioenakkoord door: 67 jaar
  • Gaat het pensioenakkoord niet door: 67 jaar en 3 maanden.

De AOW-leeftijd stijgt dus per 2025 als het pensioenakkoord niét doorgaat.

Het pensioenakkoord: de planning

De wetgever houdt de vaart erin. Enkele belangrijke data zijn:

01-01-2021

Per deze datum moeten de volgende faciliteiten in wetgeving zijn gegoten:

  • De vertrekregeling (3 jaar eerder stoppen met werken);
  • Uitbreiding verlofsparen (van 50 naar 100 weken).

01-01-2022

Vanaf deze datum start de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De overgangsperiode is nog niet bekend. 

Het pensioenakkoord: de praktijk

Inmiddels zien we dat op Cao-niveau de sociale partners afspraken uit het pensioenakkoord toepassen. Met name de vertrekregeling (optioneel vanaf 01-01-2021) mag zich verheugen in een warme belangstelling. De vertrekregeling is opgenomen in CAO afspraken voor bijvoorbeeld: de Thuiszorg, Tankstations en Wasstraten, Verzekeringsbedrijf en Zeevarenden.

Tip

Een vertrekregeling kan door werkgevers ook worden afgesproken op “lokaal niveau”. Het is interessant om in 2020 de (on)mogelijkheden daarvan voor uw organisatie in kaart te brengen.  Wij helpen u graag.

Actualiteit

De ontwikkelingen m.b.t. het pensioenakkoord gaan snel.  Volg de ontwikkelingen via onze speciale pagina: laatste nieuws pensioenakkoord