We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Degressieve pensioenopbouw

Na jarenlange onderhandelingen is er in het voorjaar van 2019 een pensioenakkoord gesloten. Daarin is o.a. afgesproken dat degressieve pensioenopbouw voortaan voor pensioenregelingen gaat gelden. Let op: degressieve pensioenopbouw gaat voor álle pensioenregelingen gelden.

Doorsneepremie

De doorsneepremie wordt “afgeschaft”. De pensioenpremie blijft wel voor alle leeftijdsgroepen gelijk. Maar de pensioenopbouw wordt verschillend. “Jongeren” (tot ca. 45 jaar) gaan meer pensioen opbouwen en “ouderen” minder. Dat noemen we “degressieve” pensioenopbouw. Alle (!) pensioenregelingen in Nederland moeten hierop worden aangepast.

Degressieve opbouw

Onderstaande figuur toont het effect van degressieve opbouw. Nu is dat nog voor alle leeftijdsgroepen gelijk. Bijvoorbeeld een pensioenopbouw van 1,875 % pensioen per jaar (de blauw staafjes). Dat wordt dus leeftijdsafhankelijk (de oranje staafjes). Dat komt omdat de pensioenpremie voor iedereen gelijk is terwijl de prijs van een “kilo pensioen” toeneemt naarmate de leeftijd stijgt. Voor dezelfde premie kan dus steeds minder pensioen worden opgebouwd.

Compensatie

De overstap naar een degressieve pensioenopbouw is dus “schadelijk” voor oudere werknemers. In het pensioenakkoord is daarom afgesproken dat die groep gecompenseerd gaat worden. Dat zou bij pensioenfondsen bijvoorbeeld betaald kunnen worden uit marges op de pensioenreserve en de pensioenpremie. Maar dan moet die marge er natuurlijk wel zijn. Wordt de pensioenregeling uitgevoerd door een verzekeraar of premie pensioeninstellingen (PPI)? Dan zal er van een marge geen sprake zijn. Kortom, er worden nog nadere afspraken gemaakt over een overgangsregeling die de pensioenschade door overstap naar een degressieve pensioenopbouw moeten compenseren.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?