We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

« Ga terug naar het overzicht

Generatiepact

Wat is het Generatiepact?

Steeds meer oudere werknemers hebben moeite om de hoge pensioenrichtleeftijd van 68 jaar (2018) te halen. Kortom, er is een grote behoefte om op latere leeftijd minder te werken. Maar dan wel met aanvullende maatregelen m.b.t. de hoogte van het loon en de pensioenopbouw. Daarin wordt in de praktijk op verschillende manieren voorzien:

 • Generatiepact: oudere werknemers gaan minder werken, in plaats daarvan worden jongere werknemers aangenomen;
 • Sociaal plan: oudere werknemers gaan minder werken, in het kader van een reorganisatie;
 • Ouderenbeleid: oudere werknemers gaan minder werken, werkgever heeft dat geïntegreerd in het HR beleid.

De 80/90/100 regel

Deze regel wordt vaak gehanteerd:

 • De werknemer gaat 80 % werken;
 • En ontvangt een loon alsof hij 90 % werkt;
 • De pensioenopbouw gaat door alsof er nog 100 % wordt werkt;

Let op: er komen ook andere varianten voor zoals: 60/80/100, 70/80/100, enzovoort.

Wettelijke regels

Minder werken en toch hetzelfde pensioen opbouwen? Daar gelden allerlei wettelijke regels voor. De wettelijke term daarvoor is “demotie”.  Die regels zijn samengevat:

 • De werknemer moet wel tenminste 50 % blijven werken;
 • Dat mag niet eerder starten dan 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd.

Meer mogelijkheden voor demotie

Het begrip demotie in de wet is op sommige onderdelen zelfs ruimer dan een generatiepact:

 • De oudere werknemer blijft wel 100 % blijft werken maar stapt over naar een lager betaalde functie. Dan mag de pensionbouw doorgaan op het oude (hogere) loon.
 • Onder voorwaarden kunnen ook “jongeren” van demotie gebruik maken:
  • 90 % werken;
  • 90 % loon;
  • 100 % pensioenopbouw.

Let op:

 • De regels zijn complex, neem geen besluit zonder goed onderzoek naar de (on)mogelijkheden;
 • Betrek daarbij ook de pensioenuitvoerder. Die moet de regeling wel kunnen en willen uitvoeren;
 • Generatiepact en demotie zijn soms geregeld in een cao, soms ook niet. Onderzoek wat de cao hierover meldt;
 • Is er geen cao? Dan zijn werkgever en werknemers vrij om hierover zelf afspraken te maken;
 • Meer weten? Neem dan contact op!

 

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!