We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Uitstellen pensioen

Met de huidige flexibilisering van de arbeidsmarkt denken veel mensen na over een flexibel pensioen. Hoe zit het dan met de pensioenlast in verhouding tot het pensioenbedrag en de looptijd? Het pensioen eerder laten ingaan, deeltijd pensioen laten uitkeren of juist uitstellen pensioen? Er zijn veel mogelijkheden voor een flexibel pensioen met een redelijke pensioenlast. Hoe zit het met het uitstellen van pensioen?

Waarom pensioenuitstel?

Niet elke werknemer wil stoppen met werken zodra de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Sommige mensen willen juist graag langer doorwerken, om verschillende redenen. Niet elke dag thuis willen zitten, of omdat de hoogte van het pensioeninkomen toch tegenvalt. In zo’n geval is het zeker mogelijk om in overleg met de werkgever langer door te werken.

Deels uitstellen pensioen

Soms is het dan financieel verstandig om het pensioen slechts gedeeltelijk uit te stellen. Op die manier wordt een dubbel inkomen voorkomen, met alle belastingtechnische gevolgen van dien.

Juridische en fiscale aspecten pensioenuitstel

Vanaf 2017 is er nog maar één wettelijke voorwaarde verbonden aan het uitstellen van pensioen. Het pensioen moet uiterlijk ingaan vijf jaar na de dag waarop de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Hiermee vervalt de doorwerkeis. Ook de 100%-grens vervalt per 2017: het ouderdomspensioen mag nu hoger uitvallen dan 100% van het laatstverdiende salaris.

Hulp of advies nodig?

Bent u werkgever of werknemer en heeft u te maken met de wens om een pensioen uit te stellen? Wilt u als werkgever de pensioenlast beheersbaar houden? Of als werknemer een calculatie laten maken van de financiële gevolgen van uw pensioenuitstel? Neem contact op met ons team pensioenexperts, wij helpen u graag verder!

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?