We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Pensioencommunicatie

Het belang van goede pensioencommunicatie

Er zijn al enige jaren vele ontwikkelingen gaande op het gebied van pensioenen. Hierdoor is het voor deelnemers aan pensioenfondsen niet altijd direct duidelijk hoe het pensioen geregeld is en vanaf welke leeftijd men recht heeft op pensioen. Het is dan ook belangrijk dat de pensioencommunicatie verbeterd wordt.

Pensioenbewustzijn creëren

Het is van groot belang dat deelnemers zich meer betrokken gaan voelen bij hun pensioen. Veel deelnemers aan pensioenfondsen weten niet hoe zij er financieel voorstaan als het om hun pensioen gaat. Door het aanbieden van duidelijke en correcte informatie over het pensioen zullen deelnemers zich meer bewust worden van hun financiële positie zodra de pensioenleeftijd bereikt is. Het inzichtelijk maken van de pensioeninformatie, het wijzen op mogelijke financiële risico’s en het bieden van keuzemogelijkheden bieden u als deelnemer een basis waarmee u uw eigen pensioensituatie onder de loep kunt nemen. Zo kunt u voor uzelf een financiële planning maken en bepalen of er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn.

Pensioencommunicatie richting nieuwe medewerkers

Nieuwe werknemers dienen binnen 3 maanden geïnformeerd te worden over de pensioenregeling  waaraan  ze via hun werkgever deelnemen.  Dit is in de Wet pensioencommunicatie vastgelegd. Voorheen ontvingen nieuwe medewerkers een zogenaamde Startbrief, waarin zij geïnformeerd werden over het pensioenfonds waaraan deelgenomen werd. Deze Startbrief bleek voor nieuwe medewerkers echter onvoldoende pensioenbewustzijn te creëren. Daarom is besloten om de Startbrief per 1 juli 2016 te vervangen door het nieuwe informatiemodel Pensioen 1-2-3.

Pensioen 1-2-3 voorziet de (nieuwe) deelnemer aan een pensioenregeling middels 3 stappen van informatie, in tegenstelling tot de oude situatie waarin er slechts één Startbrief met informatie aangeboden werd. De deelnemer krijgt via Pensioen 1-2-3 op verschillende manieren informatie: van een begrijpelijke uitleg over het pensioen (stap 1), tot een verdieping van deze pensioenuitleg (stap 2) en de mogelijkheid om juridische documenten en aanvullende informatie te raadplegen (stap 3). Pensioenfondsen zijn sinds halverwege 2016 verplicht om alle informatie voor deelnemers betreffende Pensioen 1-2-3 online beschikbaar te maken. Per 1 juli 2017 wordt deze verplichting uitgebreid met informatie voor gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden.

Meer informatie?

Bent u werkgever? Kijk voor meer informatie op onze pagina Pensioencommunicatie.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?