We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Pensioengrondslag

In het kort

De pensioengrondslag is dat deel van het loon waarover het pensioen wordt opgebouwd (pensioengevend loon -/- franchise = pensioengrondslag). Hoe dat precies zit wordt hierna uitgelegd.

Pensioengevend loon

Om het begrip pensioengrondslag beter te begrijpen, moeten we eerst kijken naar het pensioengevend loon. Hoe dit wordt berekend hangt af van uw pensioenregeling. Een berekening die vaak wordt toegepast, gaat al volgt: Als uitgangspunt voor de berekening van het pensioen wordt 12 keer het bruto salaris genomen. Dit wordt vermeerderd met de vakantietoeslag. Het brutosalaris vermenigvuldig je dan met 12,96 en je hebt het pensioengevend salaris. Is er sprake van een dertiende maand dan kán die ook meetellen als pensioengevend loon. Dan is de factor waarmee wordt vermenigvuldigd 13,96. Meestal wordt het bruto loon dat verdiend wordt op 1 januari van een bepaald jaar als uitgangspunt genomen. Hoe meer onderdelen meetellen als pensioengevend loon, hoe hoger de pensioenopbouw. Maar ook, hoe hoger de pensioenpremie.

AOW franchise

Over de AOW franchise bestaat nogal eens onduidelijkheid. Toch is het een belangrijk element in het bepalen van de pensioengrondslag. AOW is een staatspensioen waarop iedere Nederlander recht heeft. Daar bovenop kan een werknemer eventueel extra pensioen opbouwen. Dit pensioen is met andere woorden een aanvulling op de AOW. De overheid heeft bepaald het AOW deel niet mee te tellen. De AOW franchise is dus een drempelbedrag waarover u geen pensioen opbouwt. Dit bedrag wordt vastgesteld in overleg met werkgevers en werknemers en ligt momenteel gemiddeld zo rond de 13.500 euro. Let op: de voorgeschreven AOW franchise verschilt per pensioensysteem.

Pensioengrondslag

Wanneer we nu het pensioengevend loon nemen en daar de AOW franchise vanaf trekken komen we uit op de pensioengrondslag. Dit is uiteindelijk het deel van uw salaris waarover pensioen wordt opgebouwd. Stel dat iemand een pensioengevend loon heeft van 45.500 euro en de AOW franchise 13.500 is, dan is de pensioengrondslag 32.000 euro.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?