We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Pensioenverevening

Komt er een einde aan de relatie van de werknemer (m/v) met diens partner? Dan wordt het ouderdomspensioen “verevend”. Een deel van het ouderdomspensioen dat door de werknemer is opgebouwd wordt dan aan de ex-partner toebedeeld. Pensioenverevening is van toepassing als het om de volgende (m/v) partners gaat:

  • De echtgenoot;
  • De geregistreerde partner.

Pensioenverevening en ouderdomspensioen

Verevening is een wettelijke regeling en heeft alleen betrekking op het ouderdomspensioen. De ex-partner heeft recht op uitbetaling van 50 % van het tijdens de relatie (!)  opgebouwde ouderdomspensioen. Is de opbouw van ouderdomspensioen gestart voor de aanvang van de relatie? Dan telt dat deel niet (!) mee in de verevening. Het ouderdomspensioen dat aan de ex-partner wordt toebedeeld houdt de pensioendatum van de werknemer. De uitkering is voorwaardelijk. Er is alleen recht op zolang de ex-partner leeft en ouderdomspensioen ontvangt.

Wil de ex-partner het deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van de pensioenuitvoerder ontvangen dan dient de pensioenuitvoerder binnen 2 jaar na de scheiding van de ex-partner een door de overheid vastgesteld formulier te ontvangen.

Pensioenverevening en partnerpensioen

Verevening heeft géén betrekking op het partnerpensioen. Voor de verdeling van het partnerpensioen gelden andere wettelijke regels. Die wijken af van de regels voor verevening.

Alternatief voor pensioenverevening

Pensioenverevening kan ook worden vervangen door conversie. Een voorwaarde is o.a. dat beide partners daarmee akkoord zijn. In dat geval wordt het ouderdoms- en partnerpensioen dat aan de ex-partner  toekomt omgerekend in een onvoorwaardelijk recht op ouderdomspensioen.

Een ander alternatief is een afwijkende verevening. Bijvoorbeeld geen 50/50 verdeling maar 60/40. Ook hier is de voorwaarde dat beide partners daarmee akkoord zijn. Kijk voor meer informatie over Pensioenverevening op onze pagina Pensioen en scheiding.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?