We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Risico partnerpensioen

Risico partnerpensioen: wat betekent dit voor u?

Risico partnerpensioen is een vorm van nabestaandenpensioen dat geen zekerheid biedt op het verstrekken van een uitkering aan de nabestaande. Er is namelijk alleen sprake van een verzekering op risicobasis.

Recht op uitkering bij risico partnerpensioen

Als de werknemer overlijdt op het moment dat er sprake is van een dienstverband  dan wordt er een uitkering verstrekt aan de partner. Er bestaat wel recht op een uitkering voor de nabestaande bij een pensioen op risicobasis in specifieke situaties. Bijvoorbeeld als na het einde van  het dienstverband er recht is op een WW uitkering.  Er is dan alsnog sprake van recht op een uitkering op basis van het risico partnerpensioen.

Aandachtspunten risico partnerpensioen

Er wordt doorgaans pensioen opgebouwd via de werkgever en dat geldt tevens voor het pensioen voor de nabestaande. Er kunnen zich situaties voordoen, waarin een verandering gevolgen heeft voor het mogelijk recht op een uitkering voor de partner. Bij een scheiding vervalt het recht op het moment dat de pensioenregeling is gestopt. Bij een nieuwe baan vervalt het recht eveneens. Er kan daarop wel actie worden ondernomen. Bijvoorbeeld door van de mogelijkheid gebruik te maken een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen. Dit kan men aan de pensioenuitvoerder laten weten.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?