We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Verlofsparen

Werknemers hoeven niet alle hun vrije dagen op te nemen, maar kunnen ook verlofdagen sparen. Dan is er sprake van verlofsparen. Daarvoor gelden regels. Maar die worden dankzij het pensioenakkoord versoepeld.

Huidige grenzen verlofsparen

In de praktijk gelden er twee belangrijke grenzen:

  • In arbeidsvoorwaarden is vaak een beperking opgenomen. Bijvoorbeeld een bepaling dat er niet meer dan een x-aantal verlofdagen gespaard mag worden;
  • De fiscus stelt als voorwaarde dat er niet meer dan 50 weken bovenwettelijk verlof gespaard mag worden. Is er meer gespaard, dan volgt belastingheffing.

Nieuwe grenzen verlofsparen

In het pensioenakkoord is afgesproken dat het verlofsparen wordt uitgebreid. Voortaan mag er in totaal 100 weken aan bovenwettelijk verlof worden gespaard. Let op: de voorwaarde van de fiscus wordt verruimd. Om van die verruiming gebruik te kunnen maken zal vaak ook de bepaling in de arbeidsvoorwaarden verruimd moeten worden.

Doel uitbreiding verlofsparen

De uitbreiding kan voor verschillende opties worden ingezet:

  • Eerdere pensionering: maximaal dus 2 jaar;
  • Tussentijdse opname: bijvoorbeeld voor studie of omscholing.

Met deze uitbreiding worden bijvoorbeeld werknemers met een zwaar beroep in staat gesteld om eerder te stoppen met werken. Daartoe is het een optie om compensaties voor zwaar of onregelmatig werk toe te kennen in de vorm van extra verlof. Dat extra verlof kan dan aan het saldo verlofsparen worden toegevoegd.

Let op: is er veel verlof gespaard, maar blijkt uiteindelijk dat een daadwerkelijke opname van het verlof niet gewenst is? Dan zijn er mogelijkheden om het saldo aan te wenden voor extra pensioenopbouw. Uiteraard gelden daarbij wel voorwaarden.

Invoering uitbreiding verlofsparen

De uitbreiding was beoogd ingevoerd per 01-01-2021.  Het betreffende Wetsvoorstel is op 12-01-2021 door de Eerste Kamer aangenomen.   

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?