We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Eindigt het huwelijk? Dan is de hoofdregel dan het opgebouwde pensioen verdeeld wordt. Dit gebeurt volgens de regels van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Die verdeling van dat opgebouwde pensioen is niet eenvoudig. De hoofdregel is dat bij een scheiding aan de ex-partner het volgende wordt toegekend:
  • 50 % van het tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen
  • 100 % van het opgebouwde partnerpensioen
Die hoofdregel leggen we hierna verder uit.

Verevening en ouderdomspensioen (op grond van de Wet verevening)

Aan de ex-partner komt 50 % van het ouderdomspensioen toe dat is opgebouwde tijdens het huwelijk. Dat maken we met een vereenvoudigd voorbeeld duidelijk: De werknemer (m/v) bouwt € 100,– ouderdomspensioen per jaar op. De werknemer heeft tot het moment van scheiden 10 jaar pensioen opgebouwd, dus totaal € 1.000,– ouderdomspensioen. Maar de eerste 2 jaren was er nog geen huwelijk. Dus tijdens het huwelijk is er opgebouwd 8 jaren ouderdomspensioen is € 800,– Dat tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen wordt dan als volgt verdeeld:
  • € 600,– voor de werknemer (€ 200,– voor huwelijk + € 400,– tijdens huwelijk)
  • € 400,– voor de ex-partner (€ 400,– tijdens huwelijk)
Let op. Het is een voorwaardelijk ouderdomspensioen. De voorwaarde is dat de werknemer moet leven op de pensioendatum. Komt hij/zij eerder te overlijden? Dan vervalt het ouderdomspensioen. Zie hierna bij partnerpensioen. Belangrijk is ook dat het ouderdomspensioen ingaat op de pensioendatum van de werknemer. Stelt de werknemer bijvoorbeeld de ingang van het ouderdomspensioen uit? Dan moet de ex-partner langer wachten op zijn/haar deel van dat ouderdomspensioen.

Verdeling partnerpensioen (op grond van de Pensioenwet)

Aan de ex-partner komt 100% van het partnerpensioen toe dat is opgebouwd. Let op: ook het partnerpensioen dat is opgebouwd vóór het huwelijk. We sluiten aan bij het voorbeeld. Stel dat ieder jaar € 70,– partnerpensioen wordt opgebouwd (70 % van € 100,– ouderdomspensioen. Totaal is er dan opgebouwd 10 jaren partnerpensioen is € 700,–. Dat wordt bij echtscheiding als volgt verdeeld:
  • € 0,– voor de werknemer
  • € 700,– voor de ex-partner

Afwijkende afspraken

Het is mogelijk dat de partners bij een scheiding afwijkende afspraken maken. Bijvoorbeeld dat de pensioenen op een andere wijze worden verdeeld. Of helemaal niet worden verdeeld, omdat het beter is als iedere partner zijn/haar eigen pensioen behoudt.  Als afwijkende afspraken worden gemaakt dan moeten beide partners het daar wel mee eens zijn. Is die overeenstemming er niet? Dan geldt de hoofdregel zoals die hiervoor is uitgelegd.

Conversie

Er is nóg een afwijkende afspraak mogelijk. Die gebeurt in 2 stappen. We sluiten aan bij het voorbeeld. In stap 1 wordt het pensioen eerst “toebedeeld”. De ex-partner krijgt dan:
  • € 400,– ouderdomspensioen
  • € 700,– partnerpensioen
In stap 2 wordt de waarde van die pensioen vertaald (conversie) in een ouderdomspensioen op het leven van de ex-partner. De ex-partner krijgt dan:
  • € 650,– ouderdomspensioen
Conversie heeft voor- en nadelen. Een voordeel is o.a. dat op het moment van pensionering de ex-partners geen pensioenuitkering meer van elkaar te vorderen hebben. Ook gaat een geconverteerd ouderdomspensioen in op de eigen pensioenleeftijd van degene die recht heeft op de uitkering. Een nadeel is o.a. dat er na conversie geen partnerpensioen meer is verzekerd. Dat kan heel nadelig zijn. Na het overlijden van de werknemer vervalt de alimentatie. Dat gemis wordt dan niet “opgevangen” door een partnerpensioen.

Wetsvoorstel

Er zijn plannen om de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding te wijzigen. Een belangrijke wijziging is o.a. dat voortaan conversie het uitgangspunt is. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2021.

Let op

De verevening van pensioenrechten bij scheiding is ingewikkeld. Er kleven vele angels en voetklemmen aan. Neem op grond van deze informatie geen beslissing. Wilt u meer weten? Neem dan contact op.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?