We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Pensioenleeftijd stilzetten?

28 mei 2019

Om direct een groot misverstand op te helderen, we kennen twee pensioenleeftijden:

  • De AOW-leeftijd: die staat in 2019 op 66 jaar en 4 maanden
  • De pensioenrichtleeftijd: die staat nu op 68 jaar.

Beide leeftijden stijgen in de toekomst als gevolg van de toegenomen levensverwachting. Dat blijkt uit onderstaande figuur.

 

Uit de figuur blijkt dat beide leeftijden niet stil staan maar verder stijgen. Een verdere stijging van de AOW-leeftijd is een belangrijk twistpunt in het overleg over een pensioenakkoord. Evenals de wens om (voor zware beroepen) het mogelijk te maken dat eerder wordt gestopt op een fiscaal vriendelijke manier. Dat zijn twee redenen dat er wordt gestaakt.

Uit de figuur blijkt ook dat de AOW-leeftijd altijd voor de pensioenrichtleeftijd zal liggen. Dat verschil tussen die twee leeftijden brengt praktische problemen met zich, zoals:

  • Wanneer eindigt dan eigenlijk de arbeidsovereenkomst: op de (lagere) AOW-leeftijd of op de (hogere) pensioenrichtleeftijd?
  • Wat is het gevolg als de pensioenuitkering wordt vervroegd zodat die gelijk ingaat met de AOW-uitkering?
  • In veel gevallen geldt dat op in het verleden opgebouwd pensioen nog de oude pensioenleeftijd van 65 en 67 jaar van toepassing is. Hoe worden al die verschillende ingangsdata gecombineerd?
  • Kortom: een passende pensionering vergt een goede begeleiding. In het belang van werknemers én werkgevers.