We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Pensioenpremie 2019

13 september 2019

Door de sterk gedaalde rente stijgt de prijs van een kilo pensioen. Wat betekent dat voor de pensioenlast per 2020? 

De  rente en premieontwikkeling

Onderstaande figuur maakt duidelijk hoe enerzijds de rente is gedaald en anderzijds de prijs van een kilo pensioen is gestegen.

Uit de figuur blijkt dat de prijs van een kilo pensioen in de afgelopen 20 jaar met ruim 300 % is gestegen!

Premie pensioenfondsen

Ook pensioenfondsen kampen met de lage rente. Die uit zich niet alleen in de lage dekkingsgraad maar ook in de premie per 01-01-2020. Wordt de premie verhoogd? Of concluderen sociale partners dat het maximum is bereikt en dat de pensioenregeling daar neerwaarts op aangepast moet worden? Sommige fondsen hebben het beleid dat de premie niet meer dan x % mag stijgen. Het wordt nog spannender als het pensioenakkoord geïmplementeerd is (vanaf 2021). Nu nog mag in de premiestelling rekening worden gehouden met toekomstig verwacht rendement, dat mag dan niet meer…

Tips

  • Is de eigen bijdrage een percentage van de premie, bijvoorbeeld 50 %? Dan stijgt de eigen bijdrage (fors) als de premie (fors) stijgt. Inventariseer wat de afspraken zijn, wordt het systeem van het pensioenfonds gevolgd of geldt er een afwijkende afspraak m.b.t. de eigen bijdrage?
  • Zet de premie 2020 op de agenda van het overleg met de ondernemer. Monitoring is immers in het belang van zowel de werkgever als de OR/werknemers.

Premie verzekeraars

Het probleem zit met name bij eind- en middelloonregelingen die door een verzekeraar worden uitgevoerd. Die uitvoeringsovereenkomsten duren meestal 5 tot 10 jaar. De daarin verdisconteerde rente is dus ook 5 of 10 jaren oud. Met andere woorden: bij verlenging van de uitvoeringsovereenkomst wordt ineens overgestapt op de actuele rente. Op dit moment zien we dat premiestijgingen tot 200 % geen  uitzondering zijn.

Tips

  • Een stijging van de premie rechtvaardigt niet zondermeer een wijziging van de pensioenregeling;
  • Onderzoek wanneer de uitvoeringsovereenkomst eindigt. Is dat per 31-12-2019? Bespreek dan met de ondernemer wat de plannen per 01-01-2020 zijn.