We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Advanced Retirement Management (ARM)

Sturing op flexibele uitstroom werknemers wordt steeds belangrijker. Met andere woorden: Advanced Retirement Management (ARM). 

Triple A – Pensioen Perspectief en Advanced Retirement Management (ARM)

Wij helpen werkgevers en werknemers bij Advanced Retirement Management (ARM).  Bijvoorbeeld met pensioengesprekken. We brengen de  opgebouwde pensioenen in kaart en informeren over de (on)mogelijkheden en effecten van eerder stoppen of langer doorwerken.

Ook helpen we bij het opzetten en organiseren van flexibiliteit in de pensioenregeling.

Lees één van onze publicaties over flexibel pensioen.

Langer doorwerken

Een deel van de werknemers wil graag langer doorwerken: Ook dat vergt Advanced Retirement Management (ARM). Daarbij speelt de “vervangingsratio” een grote rol: hoe lager het pensioeninkomen t.o.v. het loon, hoe groter de kans dan men wil doorwerken. Bekijk een grafisch overzicht.

Een interessante optie bij doorwerken is het toepassen van “fiscaal werknemerschap”. Bekijk onze checklist “doorwerken na pensioen”.

Eerdere pensionering?

Een deel van de werknemers wil graag eerder met pensioen.  Met flexibiliteit binnen de pensioenregeling kan daarop ingespeeld worden.  Bijvoorbeeld door:  Vervroegen van de ingangsdatum, een hoog-laag uitkering ter overbrugging tot de AOW datum, deeltijdpensioen of uitruil van partnerpensioen. Zie hieronder een voorbeeld van uitruil in het kader van Advanced Retirement Management (ARM).

Meer opties eerdere pensionering!

Er zijn meer opties die ingezet kunnen worden  t.b.v. Advanced Retirement (ARM). Zo kunnen werknemers met de vertrekregeling 3 jaar voor de AOW-leeftijd volledig stoppen met werken. Een andere optie is het generatiepact. Dat biedt mogelijkheden om deels eerder te stoppen met werken.

Verschillende ingangsdata

De pensioenrichtleeftijd is per 01-01-2018 verhoogd naar 68 jaar. In de loop van het werkzame leven bouwen werknemers pensioenaanspraken op met verschillende ingangsdata. De verhoging van de AOW leeftijd speelt ook een rol. Daarom  wordt Advanced Retirement Management (ARM) steeds belangrijker. Bekijk ons schematisch overzicht van de verschillende  ingangsdata van pensioen en AOW. 


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!