We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Vertrekregeling voor oudere werknemers

Sinds 1 januari 2021 wordt het voor medewerkers die binnen 3 jaar de AOW-leeftijd bereiken aantrekkelijker om vervroegd uit te treden, de zogenoemde vertrekregeling voor oudere werknemers. Voor de werkgever geldt dat de uitkering die hij geeft niet meer volledig wordt belast tegen het hoge 52%-tarief; deze RVU-heffing vervalt als de uitkering lager is dan € 66.492 ingeval van een éénmalige uitkering of € 1.847 bij een periodieke maandelijkse uitkering.

Welke oplossing voor de medewerker aantrekkelijker is, is van meerdere factoren afhankelijk. Bij een periodieke uitkering is het mogelijk om de hoogte van de uitkering te variëren in de periode tot de AOW-leeftijd. Onderstaand hebben wij een voorbeeld uitgewerkt voor een medewerker die op 1 maart 2021 op 64-jarige leeftijd gebruik maakt van de vertrekregeling en een ouderdomspensioen heeft opgebouwd ad € 10.000 per jaar dat wordt uitgekeerd vanaf 65 en 67 jaar.

Vaste uitkering

Ingeval van een gelijkblijvende uitkering ziet het bruto inkomen er voor de komende 5 jaar als volgt uit:

2021 2022202320242025
Maandelijks bedrag (vast) € 18.470€ 22.164 € 22.164 € 3.694€ – 
OP 65 jaar€ –€ 8.333€ 10.000€ 10.000 € 10.000
OP 67 jaar€ –€ –  € –  € 4.167€ 5.000
AOW€ –€ –  € –  € 9.090€ 10.908
Totaal inkomen€ 18.470€ 30.497€ 32.164€ 26.951€ 25.908

Flexibele uitkering

Het gemiddelde inkomen in de eerste vier jaar is € 27.021. Als een medewerker kiest voor deze uitkering vanaf het moment van vertrek, dan is het beeld als volgt:

 20212022202320242025
Maandelijks bedrag (flexibel)€ 27.021 € 18.688 € 17.021 €   3.762 € – 
OP 65 jaar€ –  €   8.333€ 10.000 € 10.000€ 10.000
OP 67 jaar€ –  € –  € –  €   4.167€   5.000
AOW€ –  € –  € –  €   9.090€ 10.908
Totaal inkomen€ 27.021€ 27.021€ 27.021€ 27.019€ 25.908

De som van de uitkeringen in de periode 2021 – 2024 is hetzelfde, alleen het jaarlijkse bedrag is verschillend. Met bijvoorbeeld de mogelijkheid om het opgebouwde ouderdomspensioen via een hoog/laag-constructie aan te wenden of de optie van een éénmalige uitkering van maximaal 10% van het opgebouwde pensioen is geen rekening gehouden.

Keuzes medewerker

Een medewerker dient dus na te denken over onder meer:

  • éénmalige  – of periodieke uitkering;
  • variabele – of vaste uitkering bij keuze voor periodieke uitkering;
  • hoog/laag of gelijkblijvend ouderdomspensioen;
  • wel of geen éénmalige uitkering tot maximaal 10% van het ouderdomspensioen.

Regelingen voor oudere werknemers

Naast de vertrekregeling voor oudere werknemers zijn er ook nog andere mogelijkheden, zoals demotie en het generatiepact. In onderstaande afbeelding ziet u de verschillen tussen deze 3 regelingen:

De persoonlijke situatie van de medewerker is bij deze keuzes essentieel en advies is hierbij onontbeerlijk. Wij kunnen de medewerker daarbij helpen. Voor een advies neem contact met ons op.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!