We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Indexatie pensioen

Als een pensioenuitkering wordt verhoogd noemen we dat indexatie van het pensioen. De officiële term is “toeslag”. Maar wat is het belang van indexatie en welke soorten indexatie zijn er dan?

Belang van indexatie

Door inflatie is de euro van nu later minder waard. Ook bij pensioenregelingen is dat een probleem. Zowel tijdens de opbouwfase van het pensioen als tijdens de uitkeringsfase. Wordt de pensioenuitkering niet verhoogd (geïndexeerd)? Dan neemt de koopkracht in de loop der jaren af. Onderstaand een overzicht dat duidelijk maakt wat de invloed van inflatie is op de koopkracht van een pensioenuitkering.

Indexatie voorwaardelijk of onvoorwaardelijk

Er zijn verschillende soorten indexaties. Die verschillen in  de mate van (on)voorwaardelijkheid. Samengevat komt het hier op neer:

  • Onvoorwaardelijke indexatie: Het pensioen wordt dan automatisch verhoogd met bijvoorbeeld de prijsindex.
  • Voorwaardelijke indexatie: Het pensioen wordt alleen verhoogd als aan een voorwaarde wordt voldaan. Die voorwaarde is dan bijvoorbeeld dat er voldoende middelen zijn om de indexatie te financieren.
  • Gedeeltelijk voorwaardelijke indexatie: Dit is een mengvorm. Het pensioen wordt dan jaarlijks verhoogd met bijvoorbeeld de prijsindex, maar dan wel onder de voorwaarde dat er voldoende middelen moeten zijn om die indexatie te financieren. Deze indexatie is dus niet geheel voorwaardelijk. Maar ook niet geheel onvoorwaardelijk. Een vuistregel is dat de feitelijke indexatie dan  70 % van de beoogde indexatie (de prijsindex) moet bedragen. In jargon is dat de zogenaamde consistentietoets.

Let op

Het is belangrijk om na te gaan hoe de indexatie (toeslag) van het pensioen exact is geformuleerd. Pas daarna kan worden vastgesteld wat de rechten (van werknemers) en de plichten (van werkgevers en pensioenuitvoerders) m.b.t. de indexatie zijn. Ook de positie van pensioenfondsen (dekkingsgraad) speelt een rol bij indexatie van pensioen.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?