We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Dekkingsgraad pensioenfondsen

De dekkingsgraad pensioenfondsen geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds.  Is de dekkingsgraad bijvoorbeeld 100 %? Dan is het vermogen gelijk aan de pensioenverplichting. De dekkingsgraad kennen we in diverse smaken:

  • De actuele dekkingsgraad: deze wordt maandelijks bepaald en kan dus behoorlijk schommelen;
  • De beleidsdekkingsgraad: dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste 12 maanden.

Sinds de invoering van het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) is de beleidsdekkingsgraad de belangrijkste dekkingsgraad. Op basis hiervan wordt bepaald of het pensioen kan worden verhoogd met een toeslag (indexatie) of moet worden verlaagd met een korting (afstempeling). Onze gratis tool Pensioenfondsen in Perspectief geeft inzicht in de positie van pensioenfondsen in Nederland.

Niveau van de dekkingsgraad pensioenfondsen

Een dekkingsgraad  van meer dan 100% is het uitgangspunt.

Allereerst geldt de grens van het Minimaal  Vereist Eigen Vermogen (MVEV). Bij de meeste fondsen is de grens voor het MVEV ca. 105 %. Is de dekkingsgraad 5 jaar aaneengesloten lager dan 105 %? Dan moet het pensioenfonds  de pensioenen korten.

Daarboven geldt de grens van het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Die grens verschilt per pensioenfonds en wordt bepaald door het risico- en beleggingsbeleid van het pensioenfonds. In de praktijk ligt die grens tussen de 110 en 130 %.

Is de dekkingsgraad hoger dan het VEV? Dan mag het pensioen volledig geïndexeerd worden. Ligt de dekkingsgraad tussen  110%  en het VEV? Dan mag het pensioen, onder voorwaarden, gedeeltelijk geïndexeerd worden.

Dekkingsgraad pensioenfondsen en korten van pensioen

Het korten van pensioen is het uiterste middel dat een pensioenfondsbestuur kan inzetten als de dekkingsgraad van het pensioenfonds niet voldoende is en alle andere maatregelen onvoldoende blijken. Kort gezegd is korten van pensioen van toepassing in de volgende situaties:

A             Als de dekkingsgraad 5 jaar aaneengesloten lager is dan het MVEV (ca. 105 %);

B             Als de dekkingsgraad naar verwachting niet binnen 10 jaar stijgt tot het VEV.

(ca. 110 tot 130 %)

Kortingen zijn er in diverse smaken en mogen worden uitgesmeerd over meerdere jaren. De korting in situatie is A onvoorwaardelijk, ook al verbetert zich de dekkingsgraad nadien. De korting vanaf het 2e jaar in situatie B is voorwaardelijk. Verbetert de dekkingsgraad? Dan kan een verdere korting van de baan zijn.

Let op: in verband met het pensioenakkoord heeft  Minister Koolmees een vrijstelling toegekend waarmee de regels voor korting tijdelijk worden versoepeld.

Meer informatie

Bent u werkgever? Kijk voor meer informatie op onze pagina Verplichte aansluiting Bedrijfstakpensioenfonds.

Bent u OR lid? Kijk dan voor meer informatie op onze pagina  Workshop OR en ondernemingspensioenfonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?