We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

« Ga terug naar het overzicht

Invaren

Als gevolg van het pensioenakkoord moet uiterlijk 01-01-2026 de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zijn afgerond. Een belangrijk onderdeel bij die transitie is het zogenaamde invaren.

Invaren in het nieuwe pensioenstelsel

In het nieuwe pensioenstelsel bouwt iedereen pensioen op volgens de regels van het nieuwe pensioenstelsel. En het pensioen dat tot dat moment is opgebouwd onder het huidige pensioenstelsel? Dat pensioen wordt overdragen naar het nieuwe pensioenstelsel. Met andere woorden: de regels van het nieuwe pensioenstelsel worden ook van toepassing op het pensioen dat al is opgebouwd. Het Kabinet en de sociale partners vinden dat belangrijk. O.a. om de volgende redenen:

  • Het nieuwe en het opgebouwde pensioen zitten in één pensioenregeling;
  • Ook het opgebouwde pensioen profiteert van de voordelen van het nieuwe pensioenstelsel;
  • De communicatie en administratie zijn veel eenvoudiger.

Maar let op. Niet in alle gevallen zijn die redenen in voldoende mate aanwezig.  Het kan ook zijn dat er “onevenredige effecten” optreden. Zie hierna.

Invaren is de standaard

Het uitgangspunt is dat invaren de standaard is. Met andere woorden: het opgebouwde pensioen wordt ingebracht in het nieuwe pensioenstelsel. De individuele deelnemer kan hiertegen geen bezwaar maken.

Let op: bij pensioenfondsen hebben het verantwoordingsorgaan (advies) en het belanghebbendenorgaan (instemming) wel rechten m.b.t. het invaren. En daarnaast heeft een vereniging van gepensioneerden een hoorrecht m.b.t. het op te stellen transitieplan.

Er wordt een landelijke transitiecommissie ingesteld. Die heeft tot doel te bemiddelen als partijen er niet uitkomen. De sociale partners kunnen ook zelf die transitiecommissie inschakelen. En als partijen er alsnog niet uitkomen? Dan geeft de transitiecommissie een bindend advies!

Niet invaren

Van de standaard kan worden afgeweken. Dat is het geval als er zogenaamde “onevenredige effecten” optreden.

Is de pensioenregeling bijvoorbeeld ondergebracht bij een verzekeraar? Dan zal invaren al snel tot onevenredige effecten leiden. Bijvoorbeeld omdat de garantie op de pensioenuitkering vervalt. Invaren speelt naar verwachting met name bij pensioenfondsen een rol.

Let op!

Op 10-05-2021 heeft Minister Koolmees bericht dat de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgesteld van 01-01-2022 naar 01-01-2023. Het wetsvoorstel daartoe verschijnt in het voorjaar van 2022. Dat heeft gevolgen voor de praktijk! Neem met ons contact op voordat u concrete stappen neemt.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!