We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Transitieplan

Als gevolg van het pensioenakkoord moet uiterlijk 01-01-2026 de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zijn afgerond. Daartoe moet een wettelijk verplicht transitieplan worden opgesteld.

Inhoud van het transitieplan

Werkgevers zijn verplicht om een transitieplan op te stellen. Dat zal meestal in samenspraak met de pensioenuitvoerder gebeuren. Bij (bedrijfstak) pensioenfondsen ligt die rol primair bij de sociale partners.

De inhoud is niet vrijblijvend. In ieder geval moet daaruit blijken:

  • Hoe ziet de nieuwe pensioenregeling er uit;
  • Informatie over invaren van het al opgebouwde pensioen;
  • Inzicht in de effecten van de overstap per leeftijdsgroep;
  • De inhoud en de financiering van de compensatieregeling;
  • (indien van toepassing) De opzet van de solidariteitsreserve.

Instemming OR

Het transitieplan moet worden meegestuurd bij een verzoek tot instemming aan de OR voor wijziging van de pensioenregeling.

Let op: per situatie moet worden bekeken of de OR een instemmingsrecht heeft m.b.t. de wijziging van de pensioenregeling. Vaak (maar niet altijd) heeft de OR geen instemmingrecht als de pensioenregeling is geregeld in een CAO of als er sprake is van verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds. In andere gevallen heeft de OR meestal (maar niet altijd) een instemmingsrecht. Lees meer hierover bij het kernbegrip instemmingsrecht OR.

Let op!

Op 10-05-2021 heeft Minister Koolmees bericht dat de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgesteld van 01-01-2022 naar 01-01-2023. Het wetsvoorstel daartoe verschijnt in het voorjaar van 2022. Dat heeft gevolgen voor de praktijk! Neem met ons contact op voordat u concrete stappen neemt.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?