We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Lifecycle beleggen

In een beschikbare premieregeling worden de pensioenpremies belegd volgens het lifecycle systeem. Wat houdt dat in?

Lifecycle systeem

In een beschikbare premieregeling is de hoogte van de beschikbare pensioenpremie het uitgangspunt. Die pensioenpremie wordt belegd t.b.v. de opbouw van een pensioenkapitaal. Dat pensioenkapitaal wordt op de pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering. De pensioenpremies worden belegd volgens het lifecycle systeem. De hoofdregel is dat de belegging van de pensioenpremies wordt afgestemd op de resterende looptijd tot de pensioenleeftijd. Dat betekent:

  • Voor jongeren wordt een groot deel van het pensioenkapitaal in zakelijke waarden (zoals aandelen) belegd.
  • Voor ouderen wordt een groot deel van het pensioenkapitaal in vastrentende waarden (zoals obligaties) belegd.

Naarmate de leeftijd van de deelnemer toeneemt verschuift het accent in de belegging. Het doel daarvan is om daarmee de mate van risico af te bouwen naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt. Onderstaand een voorbeeld van een lifecycle:

Lifecycle smaken

Meestal kan er gekozen worden uit meerdere smaken. Het doel is om de belegging aan te laten sluiten bij de risicohouding van de deelnemer. Veel voorkomende smaken zijn bijvoorbeeld:

  • Defensief: vanaf de start wordt er minder in zakelijke waarden belegd. Het aandeel zakelijke waarden wordt in de loop der jaren sneller afgebouwd.
  • Offensief: vanaf de start wordt er meer in zakelijke waarden belegd. Het aandeel zakelijke waarden wordt in de loop der jaren langzamer afgebouwd.
  • Neutraal: deze lifecycle zit qua risico en qua afbouw tussen de defensieve en offensieve in.

De deelnemer kan zelf een keuze maken: welke lifecycle past het beste bij de risicohouding. Die keuze wordt bijvoorbeeld ondersteund met een vragenlijst.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?