We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Beschikbare premieregeling

Wat is een beschikbare premieregeling?

In een beschikbare premieregeling is het uitgangspunt van de pensioenregeling dat er een premie ter beschikking wordt gesteld. Niet een bepaalde pensioenuitkering is de afspraak, maar een bepaalde beschikbare premie. Daarom wordt het ook wel een DC (defined contribution)  regeling genoemd. De pensioenwet spreekt van een premieovereenkomst als we het hebben over een beschikbare premieregeling.

Hoe wordt de premie bepaald?

Er zijn twee opties

A             De premie stijgt: naarmate de werknemer ouder wordt stijgt de beschikbare premie.

B             De premie blijft gelijk: voor alle werknemers wordt dezelfde premie betaald

De hoogte van de premie wordt begrensd door fiscale regels. Daarbij mag de beschikbare premieregeling worden gebaseerd op een rekenrente van 4 of van 3 %. Hieronder zijn de actuele fiscale maxima vermeld.

De maximale beschikbare premieregeling

Onderstaande zogenaamde premiestaffels uit 2019 veronderstellen dat met de beschikbare premieregeling een middelloonpensioen van 1,875 % per jaar wordt bereikt. Het zogenaamde “ambitieniveau” is maximaal 1,875 %.

Rekenrente 4,00 % 3,00 %
Staffel Netto Netto
21 t/m 24 jaar

 

25 t/m 29 jaar

30 t/m 34 jaar

35 t/m 39 jaar

40 t/m 44 jaar

45 t/m 49 jaar

50 t/m 54 jaar

55 t/m 59 jaar

60 t/m 64 jaar

65 t/m 66 jaar

4,7%

 

5,7%

6,9%

8,4%

10,2%

12,5%

15,4%

18,9%

23,6%

27,7%

8,0%

 

9,3%

10,8%

12,5%

14,6%

17,0%

19,8%

23,3%

27,7%

31,5%

In methode A is de premie maximaal de premie in de tabel. Of een evenredig afgeleide daarvan, bijvoorbeeld voor alle leeftijden 60% en 75% van de staffel. In methode B is de premie voor alle leeftijdsgroepen gelijk en nooit hoger dan het maximum voor de jongste leeftijdsgroep. De procentuele premie wordt berekend over de pensioengrondslag. Let op: voor een beschikbare premieregeling die wordt gebaseerd op een rekenrente van 3,00 %  gelden extra (fiscale) voorwaarden.

Pensioenopbouw in een beschikbare premieregeling

De premie wordt meestal belegd volgens het life-cycle principe. Daarin neemt het beleggingsrisico af naarmate de pensioendatum nadert. De uiteindelijke  hoogte van het pensioen wordt bepaald door het rendement tót de pensioendatum en de rentestand en  levensverwachting óp de pensioendatum.  Soms is een eigen beleggingskeuze (opting out) mogelijk en soms kan gekozen worden voor directe inkoop van een pensioenuitkering.

Extra aandachtspunten

In een beschikbare premieregeling worden de kosten voor risico (partnerpensioen en arbeidsongeschiktheid en administratie apart in rekening gebracht. De beleggings- en beheerkosten worden meestal verrekend met het opgebouwde pensioenkapitaal. Die laatste is heel belangrijk.

De impact van met name de doorlopende beleggingskosten op het uiteindelijke pensioen-kapitaal kan zeer fors zijn. In onderstaande tabel laten wij u de impact zien van 0,5 % lagere beleggingskosten (lopende kosten).

Leeftijd Extra pensioenkapitaal

 

op 67 jaar

35 jaar 7%
45 jaar 5%
55 jaar 3%

Meer Informatie

Bent u werkgever? Kijk voor meer informatie op onze pagina Pensioenlasten werkgever.

Bent u OR lid? Kijk dan voor meer informatie op onze pagina Workshop Pensioen.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?