We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

« Ga terug naar het overzicht

Opname ineens van pensioen

De hoofdregel is dat een pensioen levenslang wordt uitgekeerd. Maar dat verandert ( de doelstelling was per 01-01-2021) met de nieuwe mogelijkheid tot opname ineens van het pensioen. 

Voorwaarden

In het pensioenakkoord is besloten dat een opname ineens van het pensioen mogelijk wordt. Dat levert meer flexibiliteit op. Het pensioen wordt dan deels levenslang genoten en deels ineens opgenomen. Er gelden wel allerlei voorwaarden. Enkele belangrijke zijn:

  • Maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen mag ineens opgenomen worden;
  • De opname ineens vindt plaats op de ingangsdatum van het pensioen;
  • Het bedrag is vrij besteedbaar. Er moet uiteraard wel belasting over betaald worden;
  • De opname ineens mag niet worden gecombineerd met een zogenaamd hoog-laag pensioen.

Extra optie opname ineens

Gaat het pensioen in voor de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan wordt de opname ineens zwaarder belast. Want vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd is de belastingdruk nl. lager. Daarom is afgesproken dat in die gevallen het pensioen weliswaar ingaat voor de AOW-gerechtigde leeftijd, maar dat de opname ineens mag worden uitgekeerd in de maand februari van het jaar volgend op het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. Dat is dus fiscaal interessant.

Let op: ook voor de toepassing van deze extra optie gelden voorwaarden. Bovendien kunnen die nog wijzigen. Zie hierna. Raadpleeg een deskundige.

Invoering opname ineens

Het betreffende wetsvoorstel is op 12-01-2021 door de Eerste Kamer aangenomen. De invoeringstermijn van 1 jaar is daarbij verlengd van 01-01-2022 tot 01-01-2023. Tot die tijd wordt onderzocht hoe deze regeling minder complex en makkelijker uitvoerbaar kan worden gemaakt. Details kunnen nog veranderen.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!