We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Opname ineens van het pensioen

Vanaf 2023 wordt het mogelijk om bij pensionering een bedrag ineens op te nemen. Het ineens op te nemen bedrag bedraagt maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen. Het op te nemen bedrag kan vrij besteed worden (er is geen verplicht bestedingsdoel).

Voorwaarden Opname ineens

Aan de opname ineens zitten wel een paar voorwaarden zoals:

  • Door de opname ineens mag het resterende pensioen niet lager worden dan de afkoopgrens kleine pensioenen (van circa € 500,–);
  • Als de werknemer kiest voor een opname ineens, dan mag deze niet ook kiezen voor een hoog laag pensioen (variatie van het resterende pensioen).

Aandachtspunten

Een belangrijk aandachtspunt bij de opname ineens is de belastingheffing.

De opname ineens kan (doordat het eenmalig hogere inkomen) namelijk leiden tot de toepassing van een hoger belastingtarief. Daarnaast kan ook het moment van opname van invloed zijn op de hoogte van het belastingtarief. Het belastingtarief in de eerste belastingschijf is na de AOW-datum aanzienlijk lager dan voor de AOW-datum. In het jaar waarop de AOW-datum wordt bereikt is er simpel gesteld sprake van een combinatietarief. Voor iemand die in Januari de AOW-datum bereikt is dit de combinatie van 1 maand het hoge tarief en 11 maanden het lage tarief. Maar voor iemand die in December de AOW-datum bereikt is deze combinatie net andersom. Om de hiermee samenhangende ongelijkheid in heffing te kunnen voorkomen, wordt de mogelijkheid geboden om het bedrag ineens niet direct bij pensionering op te nemen maar pas in januari van het daaropvolgende jaar.

Let op: deze mogelijkheid wordt alleen geboden bij pensionering op de AOW-leeftijd en niet bij eerdere pensionering(!)

Een ander belangrijk aandachtspunt bij de opname ineens is dat de opname, door het eenmalig hogere inkomen, ook gevolgen kan hebben voor eventuele toeslagen, zoals zorg- en/of huurtoeslag.

De vele keuze mogelijkheden die een werknemer bij pensionering heeft, zoals een vast of variabel pensioen, uitruil, flexibilisering etc., maken een goede begeleiding van de werknemer noodzakelijk. De nieuwe mogelijkheid van een opname ineens, en de daar aan verbonden mogelijke gevolgen voor de belastingheffing en de eventuele toeslagen maken deze begeleiding nog belangrijker.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?