We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Partnerpensioen

Veel pensioenregelingen kennen een partnerpensioen. Dit is een uitkering voor de partner die achterblijft na het overlijden van de pensioendeelnemer. Er wordt ook wel gesproken over het nabestaandenpensioen.

Wie is uw partner volgens de pensioenregeling?

Als u samenwoont met uw partner, wordt uw partner niet automatisch gezien als degene die recht heeft op een partnerpensioen indien u komt te overlijden. Het pensioenfonds waarbij u bent aangesloten kan u informeren over de voorwaarden en de wijze van aanmelden van uw partner.

Indien u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, komt uw partner wel in aanmerking voor een partnerpensioen. . Een uitzondering hierop is als u ná uw pensioendatum gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Na uw pensioendatum heeft uw nieuwe partner dan vaak geen  recht op een uitkering na uw overlijden.

Soorten partnerpensioen

Er bestaan twee soorten partnerpensioen bij pensioenfondsen. Ga na voor welke variant u bent aangemeld en wees u bewust van de gevolgen bij overlijden.

  • Opbouwbasis: hierbij bouwt u elk jaar dat u werkzaam bent extra (partner)pensioen op. Dit pensioen blijft voor u gereserveerd, ook ingeval van ontslag of als u zelf stopt bij uw werkgever.
  • Risicobasis: deze variant brengt het risico met zich mee dat uw partner in sommige gevallen geen recht heeft op een uitkering. Indien u overlijdt terwijl u nog in loondienst bent, ontvangt uw partner het partnerpensioen. Als u stopt bij uw werkgever en dus ook afgemeld wordt bij uw huidige pensioenfonds, komt de dekking van het partnerpensioen te vervallen. Uitzondering hierop is indien u stopt bij uw werkgever, een WW uitkering ontvangt en gedurende die periode komt te overlijden. In dat geval ontvangt uw partner alsnog de bij uw laatste werkgever opgebouwde uitkering.

Gevolgen bij scheiding of bij te lage uitkering

Wanneer u in het verleden gescheiden bent, dan heeft uw ex-partner recht op het destijds opgebouwde deel van het partnerpensioen. Dit betekent dat uw huidige partner een lagere uitkering zal ontvangen.

Indien uw partner volledig of voor een groot deel afhankelijk is van uw inkomen, is het van belang dat u bekijkt hoe de situatie er na eventueel overlijden uit zal zien. Soms is het noodzakelijk om een aanvulling op de uitkering te regelen, zodat uw partner ook na uw overlijden rond kan komen.

Er zijn verschillende manieren om een aanvulling te regelen. Zo is het mogelijk om u te verzekeren voor een extra bedrag voor uw partner, zodat de uitkering hoger zal zijn dan de standaard uitkering. Ook kunt u ervoor kiezen om  bijvoorbeeld een ANW hiaatverzekering te regelen.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?