We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

RVU

RVU is de afkorting voor Regeling Vervroegde Uittreding. Dat is een fiscale strafheffing. Die is aan de orde is als een werkgever een werknemer financieel helpt om eerder te stoppen met werken. Maar dankzij het pensioenakkoord wordt die RVU strafheffing beperkt.

Wanneer is er sprake van een RVU

Er is sprake van een RVU als de regeling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend tot doel heeft om de periode tot pensionering van een werknemer te overbruggen. Dat kan op verschillende manieren aan de orde zijn. Zoals bijvoorbeeld:

  • Een ontslagvergoeding;
  • Een wachtgeldregeling;
  • Vrijstelling van werk met doorbetaling van loon;

Maar niet altijd is er sprake van een RVU. Daarvoor moeten 2 toetsen worden doorlopen. Die zijn hierna vereenvoudigd (!) samengevat:

Toets 1: Objectieve voorwaarden en kenmerken van de regeling

Is het ontslag leeftijdsgerelateerd, heeft de regeling tot doel om oudere werknemers vervroegd te laten stoppen met werken?

Toets 2: 70% toets

Leidt de ontslagvergoeding (tezamen met andere uitkeringen) tot een inkomen van 70 % t.o.v. het huidige loon?

Volgt uit  de toetsten dat er sprake is van een RVU? Dan betaalt de werkgever een strafheffing van 52% over de ontslagvergoeding!

Vertrekregeling beperkt RVU

In het pensioenakkoord is afgesproken dat die RVU heffing (tijdelijk en onder voorwaarden) wordt versoepeld. Werknemers kunnen dan eerder stoppen met werken met behulp van een financiële bijdrage van de werkgever. Dat is voortaan mogelijk met de zogenaamde vertrekregeling. Die wordt ook wel de RVU regeling genoemd. Let op: er gelden voorwaarden!

Over zijn bijdrage aan de vertrekregeling hoeft de werkgever dan geen heffing te betalen. Uiteraard moet de werknemer over de uitkering van de vertrekregeling wel gewoon belasting betalen.  

Invoering vertrekregeling

De vertrekregeling is tijdelijk. Tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2026 kunnen werknemers tot de vertrekregeling toetreden. Met een uitloopperiode tot 1 januari 2029.

Het betreffende Wetsvoorstel is daartoe op 17-11-2020 door de Tweede Kamer aangenomen.   

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?