We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Vertrekregeling

In 2019 is er door het Kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord gesloten. Dat pensioenakkoord bevat o.a. afspraken om eerder te kunnen stoppen met werken. Een belangrijke afspraak is de zogenaamde vertrekregeling. Die wordt ook wel de RVU regeling genoemd. Die is hierna vereenvoudigd (!) samengevat.

Eerder stoppen met werken nu: RVU boete

Een werkgever kan een werknemer financieel helpen om eerder te stoppen met werken. Maar tot nu toe werd die bijdrage van de werkgever belast met een zogenaamde RVU-boete van 52 % (RVU betekent: Regeling Vervroegde Uittreding).

Dat is een reden waarom het nu zo lastig is dat werkgevers en werknemers afspraken maken om eerder stoppen met werken

Eerder stoppen met werken straks: vertrekregeling

Met behulp van de vertrekregeling kunnen werkgevers en werknemers een financiële bijdrage afspreken om eerder te kunnen stoppen met werken. Die bijdrage wordt dan niet belast met een RVU boete. De essentie is dat de werknemer wordt geholpen om de periode tot ingang van de AOW-leeftijd te financieel overbruggen.

De voorwaarden

Dan moet wel voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • De vertrekregeling start maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd;
  • De jaarvergoeding van de werkgever aan de werknemer bedraagt ca. € 22.164,– (de AOW-uitkering voor een ongehuwde);
  • De vergoeding mag per jaar worden toegekend, maar ook ineens.

Is de periode langer dan 3 jaar of de vergoeding meer dan 3 x ca. € 22.164,–? Dan wordt het meerdere alsnog belast met een RVU boete.

Start vertrekregeling

De afspraak in het pensioenakkoord is dat de vertrekregeling vanaf  01-01-2021 kan worden toegepast. Het is een tijdelijke afspraak. In het jaar 2025 kunnen de laatste deelnemers instromen. De Eerste Kamer heeft “pas” op 12-01-2021 met de regeling ingestemd. Is de vertrekregeling toch op 01-01-2021 gestart? Dan geldt een aparte fiscale behandeling. Neem voor meer informatie met ons contact op.

Afspreken vertrekregeling

De vertrekregeling kan op landelijk niveau door sociale partners worden afgesproken. In enkele “CAO principeakkoorden” is het al opgenomen. Ook op lokaal niveau kan de regeling worden overeengekomen. Dan maken werkgevers en ondernemingsraden/werknemers daar zelf afspraken over.  

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?