Wij kijken altijd verder Omdat het om mensen gaat

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Over ons

Triple A – Pensioen Perspectief

(Wij kijken altijd verder)

Ons bureau is gespecialiseerd in onafhankelijk pensioenadvies. Vaak complexe materie, die wij voor u begrijpelijk maken. Dat verschaft u overzicht, waardoor u precies weet welke keuzes u kunt of moet maken.

Onafhankelijk pensioenadvies

Wij zijn een onafhankelijk pensioenadvies bureau, dat geen belangen heeft in enig fonds of verzekeraar. Omgekeerd heeft geen fonds of verzekeraar belangen in ons.

Wij declaren op uurbasis, of voor een vast bedrag. Als wij op uurbasis declareren, zullen wij een van tevoren afgesproken bedrag niet overschrijden. Voor een eventuele vervolgopdracht treden wij tijdig met onze opdrachtgevers in overleg.

Aanbod

Wij verlenen onze onafhankelijk pensioenadvies aan werkgevers, management en staf, ondernemingsraden, directeur grootaandeelhouders, als ook de fiscale en juridische dienstverleners. Dit is mogelijk, omdat wij daarvoor de juiste pensioenjuristen, fiscalisten, verzekerings- en actuariële specialisten in huis hebben.

Door onze brede oriëntatie kunnen wij u ondersteunen bij de beheersing van uw pensioenkosten, de opzet van nieuwe pensioenregelingen, contractverlengingen, geschillen of bij de onderhandelingen met uw ondernemingsraad.

Werkwijze

Wij ondersteunen altijd deskundig, slagvaardig en persoonlijk, want bij ons bent u geen dossier. Onze adviezen zijn praktisch en wel afgewogen, wat mogelijk is door onze multidisciplinaire aanpak van projecten.

Samen werken wij aan oplossingen die het beste bij uw situatie passen. Als gids, coach of adviseur, en altijd onafhankelijk pensioenadvies. Daarin schuilt onze kracht, dat geeft u perspectief.

Voor iedere opdracht stellen wij een projectleider aan. Die werkt volgens vastgestelde kwaliteitssystemen en die ziet ook toe op de naleving van de regels die de Wet op het financieel toezicht stelt. Zo borgen wij de kwaliteit van onze adviezen aan u.

Krachtenbundeling met Triple A Risk Finance


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?