Wij kijken altijd verder Bij ons bent u geen dossier

Pensioenlasten werkgever

Als werkgever wilt u de pensioenlasten van uw bedrijf beheersbaar houden. Dat wordt een onmogelijke zaak als er sprake is van een DB pensioenregeling (eind- of middelloon) bij een verzekeraar. Door de hoge levensverwachting en lage marktrente is de prijs van pensioen dramatisch gestegen. Zie onze grafiek die de val van de rekenrente voor verzekeraars laat zien.

Dat betekent dat de verzekeraar bij de verlenging van uw DB pensioencontract een drastische prijsstijging moet doorvoeren. Het gevolg is dat de pensioenlasten toenemen. Anders gezegd: de prijs van een kilo pensioen stijgt enorm. Zie onze tabel die duidelijk maakt dat een verdubbeling van de pensioenlast geen uitzondering is. 

ItemPremiestijging
Toename levensverwachting+  10%
Rekenrente van 3,0 naar 2,5 %+  20%
Extra opslag i.v.m. marktrente+ 120%
Totale premiestijging+ 150%

Eindigt het DB pensioencontract met de verzekeraar eind dit jaar? Zie ons gestileerde voorbeeld van de premiestijging.

Wilt u weten óf en (zo ja) hoeveel uw pensioenlasten gaan stijgen?

Wij leveren u een quick scan calculatie.

Eindigt het DC contract (beschikbare premieregeling)? Dan zijn rendement en kosten een belangrijke factor voor de hoogte van het pensioen. In nieuwe contracten zijn de kosten vaak lager. Die besparing kán gebruikt worden om de DC regeling te verbeteren. Of om de pensioenlast voor de werkgever te verlagen.

Onze berekeningen geven inzicht in verschillende toekomstscenario’s. Wij geven u handvatten ten behoeve van de beheersbaarheid van de pensioenkosten. Dit stelt u in staat op een kritische manier naar uw huidige regeling te kijken en deze te vergelijken met andere regelingen en uitvoerders. Ook de de overstap naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) kan interessant zijn. En last but not least, wij brengen voor u de gevolgen van het pensioenakkoord op uw pensioenlasten in beeld.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?