Wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Workshop Pensioen

Inzicht in pensioen en de rol en rechten van jouw OR? In onze workshop pensioen van een halve dag praten wij de OR helemaal bij over pensioen in het algemeen. Die kennis passen we direct toe op de eigen pensioenregeling in het bijzonder.  We geven je inzicht in de komende pensioenontwikkelingen en wat dat betekent voor de rol en rechten van jouw OR.  Tenslotte wordt de workshop afgerond met een concrete lijst met aandachtspunten voor de OR. Hoe blijven we aan de (pensioen)bal, wat zijn de actiepunten voor de OR, welke onderwerpen moeten op de agenda van het overleg met de bestuurder komen.

De workshop pensioen wordt op locatie gegeven. 

Wat gaat er veranderen?

Het pensioenakkoord betekent dat alle pensioenregelingen wijzigen, ongeacht de pensioenuitvoerder. De planning is dat vanaf 01-01-2022 wordt overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel.

Vaak speelt de overstap naar een “nieuw” type pensioenuitvoerder: het Algemeen Pensioenfonds (APF). Is het pensioen nu ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds of verzekeraar? Let dan op!

Het Nieuw Financieel Toetsingskader heeft invloed op de kwaliteit van de pensioenregeling en de hoogte van de premie.

Ondernemingspensioenfondsen (OPF) staan onder druk. Daarnaast is het een trend dat werkgevers graag de relatie met het OPF willen verbreken. Het aantal OPF’n zal sterk afnemen.

Veel werkgevers zullen aansluiten bij de (inter)nationale trend: overstappen van een DB regeling naar een DC regeling (beschikbare premieregeling).  Of de overstap van een verzekeraar naar een Algemeen Pensioenfonds (APF).

De WOR regelt het instemmingsrecht van de OR met betrekking tot pensioen. Maar met betrekking tot de inhoud en de uitvoering van de pensioenregeling zijn er belangrijke verschillen.

Wie, wat, waar?

Aan de workshop pensioen neemt alleen de eigen OR deel. Dat kan de hele OR zijn of alleen de pensioencommissie. Het aantal deelnemers is niet relevant. De workshop wordt op locatie gegeven, dat scheelt tijd en kosten. Het duurt 4 uur, bijvoorbeeld de ochtend of de middag. De workshop pensioen wordt gegeven door kundige trainers met een ruime OR ervaring. Inzicht in de eigen pensioenregeling is belangrijk. Stuur daarom voorafgaand aan de training het reglement op. Dan kan de trainer zich optimaal voorbereiden. Onze trainers zijn “gepokt en gemazeld” in het coachen van OR’n in pensioentrajecten met de bestuurder. 

INTERESSE IN DE WORKSHOP OR EN PENSIOENAKKOORD?

Bij interesse of voor meer informatie kun je contact met ons opnemen op 085-0640228 of je kunt onze contactformulier invullen.

Workshop OR en het eigen ondernemingspensioenfonds

Speciaal voor de OR met een eigen ondernemingspensioenfonds bieden we een maatwerk workshop aan.  Die geeft inzicht in pensioen(ontwikkelingen)  in het algemeen, het eigen ondernemingspensioenfonds en de rol en de rechten van jouw OR.

Let op!

Op 10-05-2021 heeft Minister Koolmees bericht dat de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgesteld van 01-01-2022 naar 01-01-2023. Het wetsvoorstel daartoe verschijnt in het voorjaar van 2022. Dat heeft gevolgen voor de praktijk! Neem met ons contact op voordat je als OR concrete stappen neemt.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?