We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

CDC-regeling

De CDC-regeling neemt in populariteit toe. CDC is de afkorting van Collective Defined Contribution. Hierna leggen we uit wat dat betekent en hoe zo’n CDC-regeling eruit ziet.

CDC

Het kenmerk van een CDC-regeling is dat de premie (de contribution) vast staat. Die vaste premie is het budget voor de pensioenopbouw. De hoogte van  het op te bouwen pensioen staat dus niet vast. Als bijv. de markrente daalt of de levensverwachting toeneemt, dan kan het gevolg zijn dat er minder pensioen wordt opgebouwd dan bij de start van de CDC-regeling werd verondersteld.

Hoogte pensioenopbouw

De CDC-regeling is er in verschillende smaken. Een veelvoorkomende is de volgende:

  • Partijen (werkgever, OR en werknemers) spreken eerst af welke pensioenopbouw wordt beoogd. Bijvoorbeeld een jaarlijkse pensioenopbouw van 1,75 %.
  • Daarna wordt berekend welke premie voor een bepaalde periode (maximaal 5 jaar) naar verwachting voldoende is om die pensioenopbouw te kunnen financieren.
  • Uit die berekening blijkt bijvoorbeeld dat een pensioenpremie ad 25 % van de pensioengrondslag een voldoende premie is.
  • Vervolgens wordt gedurende die periode jaarlijks beoordeeld of het beoogde pensioen daadwerkelijk kan worden opgebouwd. Is dat niet mogelijk, dan vindt in dat jaar een lagere pensioenopbouw plaats.

Gefixeerde premie

De CDC-premie mag volgens DNB voor maximaal 5 jaar gefixeerd worden. Na 5 jaar zijn er twee mogelijkheden:

  • Voor de volgende periode wordt berekend welke vervolgpremie nodig is om de beoogde pensioenopbouw (in dit voorbeeld 1,75 %) te financieren. Dat kan dus meer (of minder) zijn dan de 25 % premie in dit voorbeeld.
  • Voor de volgende periode wordt de 25 % premie gehandhaafd. Dat kan dus betekenen dat voor de volgende 5 jaar een lagere pensioenopbouw dan 1,75 % (in dit voorbeeld) wordt beoogd.

Let op: er zijn verschillende smaken. Het is niet altijd direct duidelijk welke vorm van CDC-regeling van toepassing is.

Een gefixeerde premie heeft vaak de voorkeur van werkgevers. De pensioenlasten kunnen dan exact begroot worden. Ook voor werknemers kan fixatie van de premie handig zijn. Bijvoorbeeld als de eigen bijdrage een percentage van de CDC-premie bedraagt. Dan weet ook de werknemer waar hij/zij aan toe is.

Uitvoerder van de CDC-regeling

Hiervoor is al uitgelegd dat er verschillende smaken van een CDC-regeling bestaan. In veel gevallen wordt de CDC-regeling uitgeoefend door een pensioenfonds. Maar een CDC-regeling bij een verzekeraar komt ook voor.

Meer informatie

Bent u werkgever? Kijk voor meer informatie op onze pagina Pensioenlasten werkgever.

Bent u OR lid? Kijk dan voor meer informatie op onze pagina Workshop Pensioen.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?