We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Demotie

Demotie is feitelijk het omgekeerde van promotie. Tegen het einde van het werkbare leven heeft men vaak de wens om minder te gaan werken, of een functie te aanvaarden met bijvoorbeeld minder werkstress. Het minder gaan werken, of het werken in een andere (lagere) functie met bijpassende beloning, heeft echter ook gevolgen voor de pensioenopbouw in de laatste jaren. De pensioenopbouw gaat ook naar een lager niveau. Om het effect van een lager salaris te beperken, is het wettelijk toegestaan om de pensioenopbouw voort te zetten op het oudere, hogere loon.

Vanaf welk moment kan demotie worden toegepast

Deze demotieregeling kan worden toegepast, indien:
  • De demotieregeling is opgenomen in het pensioenreglement (pensioentoezegging);
  • De periode van demotie niet eerder aanvangt dan 10 jaar voor de pensioendatum;
  • Werknemer een lager gekwalificeerde functie aanvaard, of;
  • Werknemer in parttime gaat werken, voor zover er tenminste een 50% dienstverband blijft bestaan.

Demotie aansluiten bij pensioendatum

Voor de demotieregeling wordt aangesloten bij de in de pensioenregeling opgenomen pensioendatum. In het verleden gaf dit geen problemen, maar met het loskoppelen van de AOW leeftijd en de pensioenleeftijd, kan dit thans wel voor problemen gaan zorgen. Vaak is in de arbeidsovereenkomst een pensioenontslagbeding opgenomen, waardoor de arbeidsovereenkomst eindigt op de AOW-gerechtigde leeftijd. De AOW leeftijd ligt voor de pensioenleeftijd en de verwachting is dat dit ook zo zal blijven. Hierdoor kan de demotieregeling niet voor de volledige 10 jaar worden benut. Een voorbeeld:
Pensioenleeftijd volgens pensioenreglement: 68 jaar
Huidige AOW leeftijd: 66 jaar en 4 maanden
Demotie mogelijk vanaf: 58 jaar
Ontslag o.b.v. pensioenontslagbeding: 66 jaar en 4 maanden
Periode van demotie maximaal:                         7 jaar en 8 maanden
 

Demotie in de praktijk

  • Is een demotieregeling in uw pensioenreglement opgenomen, ga dan na vanaf welke leeftijd deze is toegezegd. Is de periode te lang, dan kan dit fiscaal problemen geven.
  • Wellicht zou het logischer zijn om de demotieregeling voortaan in de wetgeving te koppelen aan de AOW leeftijd? Hiervoor zal echter een wetsaanpassing nodig zijn.
  • Vooralsnog zal derhalve een demotieregeling goed getoetst moeten worden!

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?