We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd in Nederland is per 1 januari 2018 verhoogd naar het 68e jaar.  De verwachting is dat in de toekomst die leeftijd nog verder zal stijgen omdat de levensverwachting toeneemt.

Tweede pijler pensioen

Deze verhoging betreft het zogeheten tweede pijler pensioen. Dat is het pensioen  dat geregeld wordt via de werkgever. Hoe werken de pensioenpijlers? Bij de eerste pijler gaat het om een basispensioen van  de overheid, beter bekend als AOW. Deze pijler heeft als doel om iedereen in de pensioengerechtigde leeftijd een basisinkomen te verschaffen. De tweede pijler betreft het aanvullend pensioen, dat via de werkgever wordt opgebouwd. Dit noemen we ook wel kortweg pensioen. Werkgever en werknemer betalen vaak samen de premie. Het tweede pijler pensioen is opgezet als aanvulling op de uitkering van de AOW.

Pensioenleeftijd en AOW leeftijd verschillen

Let op: de pensioenleeftijd is iets anders dan de AOW leeftijd. De AOW leeftijd is geregeld in de zogenaamde eerste pijler. De AOW leeftijd is 66 jaar en 4 maanden (2019). Ook de AOW leeftijd zal in de toekomst verder stijgen. In het pensioenakkoord is afgesproken dat die stijging beperkt wordt. De pensioenleeftijd (68 jaar) en de AOW leeftijd (66 jaar en 4 maanden) zijn dus niet gelijk. En de prognose is dat die ook nooit meer gelijk zullen worden. Met behulp van onze tool (hier op te vragen) kunt u zelf uw AOW-leeftijd én uw pensioenleeftijd berekenen. NB: in bijna alle pensioenregelingen is het mogelijk om de ingangsdatum te vervroegen. Bijvoorbeeld naar de AOW leeftijd. Let op: het vervroegen van de ingangsdatum leidt wel tot een lagere uitkering.

Langer doorwerken en verhoogde pensioenleeftijd

De bevolking wordt steeds gezonder, en we leven steeds langer in betere gezondheid. Dat wil nog niet zeggen dat langer doorwerken voor iedereen mogelijk is. Denk aan beroepen met een hoge fysieke of psychische belasting. Maar er is ook een groep werknemers die juist langer wil doorwerken.  Die flexibele uitstroom noemen we ook wel Advanced Retirement Management. Een voorbeeld daarvan is het generatiepact.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?