We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Gelijkwaardigheidsverklaring

Het grootste deel van de werknemers in Nederland bouwt pensioen op volgens een verplicht gestelde branche pensioenregeling bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.  Dat geldt bijvoorbeeld voor branches als de bouw, metaal, zorg en welzijn, etc. Maar het komt ook voor dat die verplichte gestelde branche pensioenregeling niet door het betreffende bedrijfstakpensioenfonds wordt uitgevoerd maar door een verzekeraar. We spreken dan van een zogenaamde “gedispenseerde” pensioenregeling. En dan is een gelijkwaardigheidsverklaring belangrijk.

Gedispenseerde pensioenregeling

De (eigen) pensioenregeling kan om verschillende redenen gedispenseerd zijn.  De belangrijkste in dit verband zijn:

A             De pensioenregeling bestond al voordat de branche pensioenregeling verplicht werd;

B             Er is een vrijstelling verleend van het bedrijfstakpensioenfonds omdat het

beleggingsresultaat (de zogenaamde Z-score) beneden een bepaalde norm blijft.

In deze gevallen moet de eigen pensioenregeling wel getoetst worden aan de branche pensioenregeling. Met andere woorden: met een gelijkwaardigheidsverklaring moet aangetoond worden dat de eigen pensioenregeling wel “vergelijkbaar” is met de branche pensioenregeling

Let op: er zijn ook andere vormen van dispensatie mogelijk (met andere voorwaarden).

Gelijkwaardig of gelijk?

Er gelden wettelijke regels voor gedispenseerde pensioenregelingen. Die staan in de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. Is er sprake van een al bestaande pensioenregeling (A): dan moet de eigen pensioenregeling “gelijkwaardig” zijn aan de branche pensioenregeling. Van gelijkwaardigheid is sprake als de waarde van de eigen pensioenregeling ten minste 95 % is van de waarde van de branche pensioenregeling. Is er sprake van een Z-score vrijstelling (B): dan moet de eigen pensioenregeling “gelijk” zijn aan de branche pensioenregeling.

Gelijkwaardigheidsverklaring

Het bedrijfstakpensioenfonds vraagt periodiek een gelijkwaardigheidsverklaring.  Ook daarvoor gelden wettelijke regels. Soms volstaat een (beperkte) kwalitatieve gelijkwaardigheidsverklaring. Vaak is een (uitgebreide) kwantitatieve gelijkwaardigheidsverklaring nodig.

Let op

Kan gelijkwaardigheid (of gelijkheid) niet worden aangetoond? Dan moet óf de eigen regeling worden aangepast óf alsnog de overstap naar het bedrijfstakpensioenfonds worden gemaakt.

Het voortzetten van een eigen gedispenseerde pensioenregeling is in deze tijd niet altijd zinvol. Onderzoek of een overstap naar het bedrijfstakpensioenfonds sowieso niet een passend alternatief is.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?