Wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Verplichte aansluiting bedrijfstak
pensioenfonds

Discussies over verplichte aansluiting bedrijfstakpensioenfonds zijn aan de orde van de dag. Is deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds nu wel of niet verplicht, valt de onderneming onder de werkingssfeer?  Daartoe is grondig onderzoek van de zogenaamde verplichtstellingsbeschikking noodzakelijk. Daarbij speelt ook de organisatie van de onderneming een rol: welke werkzaamheden worden in welke mate verricht, welke functies en groepen zijn te onderscheiden. Of verplichte aansluiting toepasselijk is moet per geval en per verplichtstellingsbeschikking beoordeeld worden. Triple A – Pensioen Perspectief helpt werkgevers bij verplichte aansluiting bedrijfstakpensioenfonds.  Wordt de onderneming aangeschreven door het bedrijfstakpensioenfonds? Dan is het zaak zorgvuldig de juiste juridische stappen te zetten. Op dit terrein hebben wij specifieke kennis en ervaring.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?