Wij kijken altijd verder Bij osn bent u meer dan een dossier

Wijziging pensioenregeling

Een wijziging van de pensioenregeling is aan de orde van de dag. Bij veel werkgevers speelt bijvoorbeeld de vraag of een overstap van een DB regeling (middelloon) naar een DC regeling (beschikbare premie) zinvol is. Bijvoorbeeld met als doel de hoogte van de pensioenlasten te beperken en beheersbaar te houden. De gevolgen van de lage rekenrente en hoge levensverwachting op de pensioenlasten en pensioenuitkomsten brengen wij voor werkgevers in beeld. Wij helpen werkgevers met het maken van de juiste keuze als het gaat om wijziging pensioenregeling. Ook als het gaat om de keuze voor een passende pensioenuitvoerder: verzekeraar, premiepensioeninstelling (PPI) of Algemeen pensioenfonds. En last but not least: het pensioenakkoord betekent dat álle pensioenregelingen móeten wijzigen. Wij brengen voor werkgevers de gevolgen in kaart en adviseren over de te volgen route op weg naar de verplichte overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wijziging pensioenregeling  en medezeggenschap

Het is belangrijk dat de wijziging pensioenregeling zorgvuldig wordt besproken met de OR met het oog op te verkrijgen instemming. Ook is het belangrijk dat de voorlichting en instemming van de medewerkers zorgvuldig en juridisch correct plaatsvindt.  Wij adviseren en begeleiden werkgevers in dit proces.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!