We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Korten pensioenfonds

Het bestuur van een pensioenfonds kan als laatste redmiddel de pensioenen korten als de  financiële positie van het fonds daartoe noodzaakt. Die regels zijn streng en strak. In het pensioenakkoord is afgesproken om die regels tijdelijk te versoepelen. Hieronder is dat  vereenvoudigd (!) samengevat.

Meer dan voldoende geld in kas

De hoofdregel is dat een pensioenfonds meer dan voldoende geld in kas moet hebben om de pensioenen te kunnen betalen. Meer dan 100 % “dekkingsgraad” dus. Die grens, het VEV (vereist eigen vermogen), wordt per pensioenfonds bepaald. In de regel ligt die grens grofweg tussen de 125 en 135 %.

Dan is er ook nog een ondergrens, het MVEV (minimaal vereist eigen vermogen). Die grens ligt op ca. 105%.

Dekkingsgraad

Om te bepalen of een pensioenfonds voldoende in kas heeft kennen we de dekkingsgraad: dat is de waarde van de bezittingen afgezet tegen waarde van de pensioenverplichtingen.

Er zijn twee dekkingsgraden:

  • Actuele dekkingsgraad: deze wordt maandelijks vastgesteld.
  • Beleidsdekkingsgraad: dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Korten pensioen

Het korten van het pensioen is de “ultieme”  maatregel die het bestuur van een pensioenfonds moet nemen om de financiële positie van het fonds te herstellen. Daarvoor gelden verschillende regels. Een belangrijke regel is de volgende:

  • Is de beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang continue beneden het MVEV geweest;
  • En is op dat moment de actuele dekkingsgraad ook lager dan het MVEV;
  • Dan is een korting van het pensioen onvermijdelijk.

In de komende jaren (2020-2022) zijn er heel wat pensioenfondsen die met deze kortingsregel worden geconfronteerd. Vraag onze gratis tool op die inzicht geeft in de positie van uw pensioenfonds.

Laatste nieuws pensioenakkoord

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de regels worden versoepeld. De grens van 105 %  wordt de komende jaren verlaagd naar 100%. Dat betekent dat een aantal pensioenfondsen tóch niet hoeft te korten. En dat bij pensioenfondsen, waar toch nog gekort moet worden, die korting lager uitvalt.

Bovendien zijn er twee aanvullende afspraken gemaakt:

  • De periode van 5 jaar (zie hiervoor) is verruimd tot 7 jaar;
  • De termijn voor herstel tot het niveau van het Vereist Eigen Vermogen (VEV, ca. 125 %) wordt verruimd van 10 naar 12 jaar.

Let op: in verband met het pensioenakkoord heeft Minister Koolmees een vrijstelling toegekend waarmee de regels voor korting tijdelijk worden versoepeld.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?