We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Versoepeling korting pensioenfonds

Het bestuur van een pensioenfonds kan als laatste redmiddel de pensioenen korten als de  financiële positie van het fonds daartoe noodzaakt. Die regels zijn streng en strak. Met het oog op het pensioenakkoord heeft minister Koolmees die regels versoepeld. Hieronder is dat  vereenvoudigd (!) samengevat.

Versoepeling Koolmees

In de Pensioenwet is bepaald dat de minister een “vrijstelling” mag verlenen als er sprake is van een uitzonderlijke economische situatie. Aangezien het pensioenakkoord doorgaat heeft Minister Koolmees de kortingsregels voor het jaar 2021 versoepeld:

  • De periode voor toetsing van een dekkingstekort wordt uitgebreid van 5 naar 6 jaar
  • De periode voor toetsing van een hersteltekort wordt uitgebreid van 10 naar 12 jaar

Als voorwaarde geldt wel dat eind 2020 de dekkingsgraad van het pensioenfonds niet lager mag zijn dan 90 %!

Geen garantie na 2021

In de periode tussen 2022 en 2026 wordt overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel. Dat vloeit voort uit het pensioenakkoord. In het nieuwe pensioenstelsel gelden hele andere regels als het gaat om het korten van pensioen. De versoepeling van minister Koolmees geldt echter alleen voor het jaar 2021. De kans bestaat dus nog steeds dat in de periode tussen 2022 en 2026 (transitieperiode pensioenakkoord) het pensioen alsnog gekort wordt. Het Kabinet en de sociale partners zijn nog in overleg om hier een oplossing voor te vinden.

Informatie dekkingsgraad pensioenfonds

Met onze gratis tool “pensioenfondsen in perspectief” geven we ieder kwartaal inzicht in de vermogenspositie van alle pensioenfondsen. Met die tool kan het eigen pensioenfonds ook vergeleken worden met de financiële positie van andere pensioenfondsen.
let op: de dekkingsgraad van een pensioenfonds is dynamisch. Controleer op de website van het pensioenfonds de actuele stand van zaken.

Let op!

Op 6-10-2022 heeft Minister Schouten de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel opnieuw uitgesteld van 01-01-2023 naar 01-07-2023.  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 december 2022 aangenomen. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Dat heeft gevolgen voor de praktijk! Neem met ons contact op voordat je als OR concrete stappen neemt.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?