We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Pensioenoverdracht

Pensioenoverdracht komt in verschillende situaties voor. De twee belangrijkste zijn:
A    Individuele waardeoverdracht: de werknemer (het individu) wisselt van werkgever en neemt zijn
“pensioen” mee.
B    Collectieve waardeoverdracht: de werkgever wisselt van pensioenuitvoerder, het pensioen van de werknemers (het collectief) wordt daarbij overgedragen.

Hierna gaan wij kort op beide situaties in.

Individuele waardeoverdracht

Regels

De werknemer die wisselt van werkgever heeft een wettelijk recht op pensioenoverdracht. Daarbij wordt niet de pensioenregeling maar de pensioenwaarde overdragen. Overdracht vindt plaats naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Er gelden daarbij allerlei wettelijke regels die in de loop der jaren ook gewijzigd zijn. Enkele belangrijke zijn:

  • Het besluit tot pensioenoverdracht hoeft niet meer binnen 6 maanden genomen te worden. Dat kan op ieder moment. Ook dus jaren na wisseling van de werkgever.
  • De pensioenoverdracht hoeft niet persé aansluitend plaats te vinden. Dus in plaats van een overdracht van werkgever 1 naar werkgever 2 is ook een overdracht van werkgever 1 naar werkgever 3 toegestaan.
  • Is er sprake van een pensioenfonds met een (te) lage dekkingsgraad? Dan is waardeoverdracht niet mogelijk.
Werknemers

De ene pensioenregeling is de andere niet. De vraag of een overdracht zinvol is moet dus per geval beoordeeld worden. Belangrijke vragen daarbij zijn bijvoorbeeld: is er sprake van een gegarandeerd pensioen, hoe wordt het partnerpensioen verzekerd, wat is de kans op indexatie?

Werkgevers

De wettelijke regels voor waardeoverdracht kunnen ertoe leiden dat de werkgever moet bijbetalen als er sprake is van een pensioenoverdracht. Onderzoek of dat het geval is. Er zijn mogelijkheden om die bijbetalingsverplichting te voorkomen.

Collectieve waardeoverdracht

Regels

Wordt er gekozen voor een nieuwe uitvoerder? Dan is het een optie om het al opgebouwde pensioen  bij de oude uitvoerder over te dragen naar de nieuwe uitvoerder. Ook daarvoor gelden allerlei regels en voorwaarden. Die hangen er ook vanaf wie het besluit tot overdracht neemt: de werkgever (1) of de oude pensioenuitvoerder in geval van liquidatie(2). Van belang is ook dat DNB toestemming geeft voor de overdracht.

Werkgevers

Pas op: een collectieve overdracht kan een enorme bijbetalingsverplichting met zich meebrengen. Dat is omdat de pensioenreserve bij de oude uitvoerder vaak niet “matched” met de voorwaarden van de nieuwe uitvoerder.

Werknemers

De communicatie moet zorgvuldig plaatsvinden. Er gelden voorwaarden die per situatie (1 of 2) verschillen.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?