wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Einde pensioencontract

Einde pensioencontract? Als het pensioencontract met de pensioenuitvoerder (verzekeraar, PPI, pensioenfonds) eindigt kunt u geconfronteerd worden met een forse stijging van de pensioenkosten omdat nieuwe contracten worden gebaseerd op zwaardere grondslagen. Dat komt met name door de lagere rekenrente en een hogere levensverwachting.  Is er sprake van een DB pensioenregeling (eind- of middelloon) bij een verzekeraar?  Dan stijgt de prijs van een kilo pensioen enorm. Zie onze tabel die duidelijk maakt dat premieverdubbeling geen uitzondering is. 

ItemPremiestijging
Toename levensverwachting+   10%
Rekenrente van 3,0 naar 2,5 %+   20%
Extra opslag i.v.m. marktrente+ 120%
Totale premiestijging+ 150%

Pensioenpremie

Eindigt het DB pensioencontract met de verzekeraar eind dit jaar? Zie ons gestileerde voorbeeld van de premiestijging.

Wilt u weten óf en (zo ja) hoeveel uw pensioenpremie gaat stijgen?  Wij leveren u een quick scan calculatie.

Eindigt het DC contract (beschikbare premieregeling)? Dan zijn rendement en kosten een belangrijke factor voor de hoogte van het pensioen.

Einde pensioencontract – nieuw pensioencontract

Een contractverlenging gaat gepaard met een heroverweging waarbij wij u inzicht geven in vragen als: Is de pensioenregeling nog wel passend, wat zijn de (on)mogelijkheden tot aanpassing, wat zijn de gevolgen voor het opgebouwde pensioen, hoe zit het met de in- en uitlooprisico’s, word ik gehinderd door “gouden kettingen”?  Vervolgens helpen wij u bij het selecteren van de best passende pensioenuitvoerder. Daartoe stellen we samen met u een RFP op. Daarna analyseren we de offertes en onderhandelen over het tarief en de voorwaarden van de uitvoeringsovereenkomst. Daarbij betrekken we ook de mogelijke overstap naar een Algemeen Pensioenfonds (APF).

Communicatie en implementatie

Uiteraard verzorgen wij ook de communicatie met de OR en de werknemers. Eventueel stellen wij voor u een Handboek Pensioenadministratie op. Daarin worden alle procedures inzichtelijk vastgelegd met als doel een goede implementatie en administratie van de pensioenregeling en –uitvoering. Het resultaat is een pensioencontract dat past bij uw onderneming.

PENSIOENAKKOORD EN NIEUW PENSIOENCONTRACT

Let op: het pensioenakkoord betekent dat alle pensioenregelingen moeten wijzigen. Ook dan speelt de keuze voor een nieuw pensioencontract. Vaak worden die keuzes gemaakt door de sociale partners. Maar heel vaak moeten ook de werkgevers zelf (aanvullend) keuzes maken.  Zoals de opzet van de compensatieregeling, de hoogte van de vlakke premie of de optie om van de overgangsregeling  gebruik te maken.

Het pensioenakkoord leidt tot een ingrijpende wijziging van alle pensioenregelingen en pensioenlasten. Raadpleeg een deskundige. Wij helpen u graag.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?