We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Pensioenakkoord

In 2019 is er door het Kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord gesloten. Dat betekent dat álle pensioenregelingen de komende jaren gaan wijzigen. En ook dat er meer mogelijkheden voor werknemers komen. Hieronder is het pensioenakkoord vereenvoudigd (!) samengevat.

Pensioenpremie leeftijdsonafhankelijk, pensioenopbouw leeftijdsafhankelijk

Voortaan is de pensioenpremie het uitgangspunt. Die is voor alle leeftijden gelijk.

Jongeren kunnen met die gelijke premie meer pensioen opbouwen. En ouderen minder. De pensioenopbouw wordt dus ongelijk. Dat noemen we degressieve pensioenopbouw.

Nieuw pensioencontract

De hoogte van de pensioenuitkering ademt voortaan meer mee met de financiële positie van het pensioenfonds. Dus eerder kans op korting, maar ook eerder kans op indexatie.

Vooruitlopend op het nieuwe pensioencontract zijn er (tijdelijke) afspraken gemaakt. Die beperken voorlopig de kans op korting bij pensioenfondsen.

Temporisering AOW-leeftijd

De stijging van de AOW-leeftijd is tot 2025 getemporiseerd. Daarna stijgt de AOW leeftijd minder snel.

Vertrekregeling

Er is een (tijdelijke) afspraak gemaakt. Dat is de vertrekregeling. Die maakt het mogelijk dat werknemers 3 jaar voor hun AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. De werkgever mag de werknemer een (vertrek)vergoeding toekennen van ca. € 21.200,– per jaar. Er gelden voorwaarden. Wordt daaraan voldaan, dan wordt de vertrekregeling niet belast met een zogenaamde RVU-boete.

Uniformering partnerpensioen

Het partnerpensioen verschilt nu per pensioenregeling. Zowel voor wat betreft het systeem als wat betreft de voorwaarden. Er komt één uniform partnerpensioen voor alle pensioenregelingen.

Extra faciliteiten

Het maximum aan verlofsparen wordt uitgebreid van 50 naar 100 weken. Daarmee kan men bijvoorbeeld 2 jaar eerder stoppen met werken.

Op de pensioendatum mag voortaan 10 % van de waarde van het pensioen ineens worden opgenomen. Let op: er gelden voorwaarden.

Planning

Per 01-01-2021 moeten de vertrekregeling en het verlofsparen in wetgeving zijn opgenomen.

Vanaf 01-01-2022 start de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Er komt een overgangsregeling en een overgangsperiode.

Let op!

Op 10-05-2021 heeft Minister Koolmees bericht dat de overstap naar het nieuwe pensioenstel wordt uitgesteld van 01-01-2022 naar 01-01-2023. Het wetsvoorstel daartoe verschijnt in het voorjaar van 2022. Dat heeft gevolgen voor de praktijk! Neem met ons contact op voordat u concrete stappen neemt.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?