We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Waardeoverdracht pensioen

Waarop moet u letten bij een waardeoverdracht pensioen?

Wat is waardeoverdracht pensioen?

Een waardeoverdracht pensioen kan gebeuren in verschillende situaties. Het meest voorkomend zijn de individuele en de collectieve waardeoverdracht. Een individuele overdracht vindt plaats wanneer de werknemer van werkgever wisselt. Dan neemt hij zijn pensioen als het ware mee. Collectieve waardeoverdracht vindt plaats wanneer een werkgever kiest voor een nieuwe pensioenuitvoerder. Hij draagt het (collectief) pensioen van zijn werknemers zo over aan een nieuwe partij.

Individuele waardeoverdracht pensioen

Wanneer u als werknemer van werkgever wisselt, hebt u sowieso recht op de overdracht van uw pensioen en met name van uw pensioenwaarde. Desgewenst kunt u die  ook overdragen naar een nieuwe pensioenregeling. In tegenstelling tot vroeger moet dit echter niet langer meteen (d.i. binnen 6 maanden) gebeuren. De overdracht hoeft ook niet meer aansluitend te zijn. U kunt bijvoorbeeld pas na een tweede overstap uw regelingen wijzigen.

Pensioenoverdracht is dan ook niet altijd even zinvol. Alles hangt af van uw (huidige) pensioenregeling. Als werknemer stelt u hier vragen zoals: Is uw pensioen gegarandeerd? Is het pensioen van uw partner verzekerd? Hoe zit het met de indexatie? Als werkgever controleert u of de overdracht extra kosten meebrengt. Waardeoverdracht is sowieso niet mogelijk wanneer het fonds in kwestie een te lage dekkingsgraad heeft.

Met ingang van  2019 is de wet veranderd. Wissel je van werkgever en is het opgebouwde pensioen minder dan € 484,09 (2019)? Dan wordt dat pensioen automatisch overgedragen naar de nieuwe pensioenregeling.

Collectieve waardeoverdracht pensioen

Bij collectieve waardeoverdracht hangen de regels af van diegene die tot de overdracht besluit: de werkgever of de (liquiderende) pensioenuitvoerder. In beide gevallen moet DNB toestemming geven. Voor werkgevers kan de overdracht kostbaar  zijn, bijvoorbeeld omdat de aangelegde pensioenreserve niet voldoet aan de nieuwe voorwaarden. Werknemers moeten dan weer letten op de situatie. Al naargelang de overdrager worden zij geconfronteerd met verschillende voorwaarden.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?