We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Pensioencontract

We spreken in het dagelijkse leven vaak over een pensioencontract. Maar is dat wel de juiste term en wat betekent dat nu precies? Dat leggen we hierna uit.

Pensioencontract is uitvoeringsovereenkomst

Een pensioenregeling bestaat uit 2 onderdelen:

A             De pensioenovereenkomst.

B             De uitvoeringsovereenkomst.

Onder A valt de inhoud van de pensioenregeling. Bijvoorbeeld hoeveel ouderdomspensioen per jaar wordt opgebouwd, welke risico’s verzekerd zijn, wat de eigen bijdrage is, etc. De pensioenovereenkomst is dus de afspraak tussen de werkgever en de werknemer.

Onder B valt de uitvoering van de pensioenregeling. De pensioenovereenkomst moet immers door een pensioenuitvoerder (bijv. een verzekeraar of pensioenfonds) worden uitgevoerd. Daartoe wordt door de werkgever een pensioencontract met een pensioenuitvoerder gesloten. Met pensioencontract wordt dus de uitvoeringsovereenkomst bedoeld.

Kenmerken pensioencontracten

De meeste pensioencontracten zijn gebaseerd op een bepaalde periode, vaak 1 tot 5 jaar. Maar een contract voor onbepaalde tijd (tussentijds opzegbaar) komt ook voor. In een pensioencontract staan belangrijke bepalingen. Zoals: hoe wordt de hoogte van de premie  bepaald, op welke wijze worden de premies belegd, welke kosten worden in rekening gebracht, zijn alle risico’s direct verzekerd, etc.

Einde pensioencontract

Een veelvoorkomend misverstand is dat de pensioenovereenkomst (A) ook eindigt als het pensioencontract (B) afloopt. Dat is niet het geval. De hoofdregel is dat de pensioenovereenkomst doorloopt, ook al eindigt het contract. Tenzij partijen (werkgever, OR, werknemers) daar andere afspraken over maken.

Bij afloop van het oude contract past de uitvoerder in een nieuw contract actuele grondslagen toe. In deze tijd betekent dat een forse premiestijging omdat (door lage marktrente en hoge levensverwachting) de prijs van een kilo pensioen flink is gestegen. Dit doet zich met name voor als er sprake is van een eind- of middelloonregeling. Niet of beperkt als er sprake van een beschikbare premieregeling. Meer over einde pensioencontract leest u hier.

Instemmingsrechten OR

De kwaliteit van de pensioenuitvoering bepaalt ook de kwaliteit van de pensioenregeling. Daarom heeft een OR in principe zowel instemmingsrecht m.b.t. de pensioenovereenkomst (A) als m.b.t. het pensioencontract (B). Let op: er gelden speciale regels en uitzonderingen, dat instemmingsrecht verschilt per geval.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?