Wij kijken altijd verder bij ons bent u meer dan een dossier

Eerder met pensioen

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor werkgevers. In de praktijk betekent duurzame inzetbaarheid onder andere “eerder met pensioen”.  Dat is vaak de wens van zowel de werkgever als de werknemer. De meeste pensioenregelingen bieden hiertoe de mogelijkheid. Daarnaast zijn er aparte regelingen die eerder stoppen met werken mogelijk maken. Zoals een generatiepact of vertrekregeling.  Wij brengen met onze kennis, kunde en rekentools de gevolgen voor de werkgever en de werknemer in kaart.

FLEXIBILITEIT PENSIOENREGELING

Bij alle pensioenregelingen zijn flexibel als het gaat om eerder stoppen met werken. Zo kan de ingangsdatum van het pensioen vervroegd worden. En kan er partnerpensioen worden uitgeruild t.b.v. extra ouderdomspensioen dat eerder ingaat. Ook kan de hoogte van de pensioenuitkering op maat worden gesteld met een zogenaamd “ hoog-laag”  pensioen.

SCAN EERDER STOPPEN MET WERKEN

Met een SCAN brengen wij  het inkomen op verschillende pensioenleeftijden in kaart. Daartoe inventariseren wij alle opgebouwde pensioenen, verstrekken een bruto-netto indicatie en houden rekening met de juridische en fiscale spelregels. De SCAN focust zich op “pensioen”. Met privé-voorzieningen wordt in dit stadium nog geen rekening gehouden. De scan is een uitstekend hulpmiddel bij duurzame inzetbaarheid.

GENERATIEPACT?

Vaak hebben “oudere” werknemers de wens om minder te werken. Maar dan wel met aanvullende maatregelen met betrekking tot de hoogte van het loon en de pensioenopbouw. Een manier om daarin te voorzien is het instellen van een generatiepact. Men werkt dan bijvoorbeeld 80 %, ontvangt 90 % loon en de pensioenbouw blijft gebaseerd op 100%.

Fiscaal heet een dergelijke regeling demotie. Demotie betekent minder werken, maar toch 100% pensioenopbouw. Het toekennen van een hoger loon is dus niet verplicht.

Aan het instellen van een generatiepact of het toepassen van een demotieregeling zijn voor werkgever en werknemer voordelen verbonden. Maar er gelden ook allerlei regels en voorwaarden.

VERTREKREGELING?

Nieuw is de vertrekregeling. Deze optie staat vanaf 01-01-2021 open om werknemers in staat te stellen eerder met pensioen te gaan. Als aan de voorwaarden wordt voldaan dan is de  zogenaamde RVU boete niet aan de orde. De vertrekregeling vloeit voort uit het pensioenakkoord. Let op: de vertrekregeling is tijdelijk, tót 01-01-2026 kunnen werknemers tot een vertrekregeling toetreden. 

NIEUWSGIERIG OF VRAGEN?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen. Neem dan contact met ons op. 

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?