Wij kijken altijd verder bij ons bent u meer dan een dossier

Eerder met pensioen

Eerder met pensioen?

Het komt vaak voor dat werkgever en werknemer dezelfde wens hebben: eerder met pensioen. Wat is financieel haalbaar: eerder stoppen dan de pensioenleeftijd (68 jaar)? Of nog liever, eerder stoppen dan de AOW leeftijd (66 jaar en 4 maanden in 2021)?  De (on)mogelijkheden worden mede bepaald door de verschillende  pensioenen die de werknemer gedurende zijn arbeidzame leven heeft opgebouwd. Zowel bij de huidige, maar ook bij vorige werkgevers. Pensioenen met vaak een verschil in voorwaarden en ingangsdatum.

Nieuw is  het pensioenakkoord. Daarin is een vertrekregeling afgesproken die het mogelijk maakt om 3 jaar eerder te stoppen met werken.

SCAN eerder met pensioen

Met een SCAN brengen wij  het inkomen op verschillende pensioenleeftijden in kaart. Daartoe inventariseren wij alle opgebouwde pensioenen, verstrekken een bruto-netto indicatie en houden rekening met de juridische en fiscale spelregels.

U en uw werknemer ontvangen een duidelijk memo dat inzicht geeft in de (on)mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan. De SCAN focust zich op “pensioen”. Met privé-voorzieningen wordt in dit stadium nog geen rekening gehouden.

Voor het opstellen hebben wij nodig:

  • Het huidig pensioenreglement inclusief laatste UPO;
  • Een print van mijnpensioenoverzicht.nl
  • Machtiging van de werknemer om informatie op te vragen bij vorige pensioenuitvoerders.

De scan is een uitstekend hulpmiddel bij uw ouderenbeleid.

Generatiepact?

Vaak hebben “oudere” werknemers de wens om minder te werken. Maar dan wel met aanvullende maatregelen m.b.t. de hoogte van het loon en de pensioenopbouw. Een manier om daarin te voorzien is het instellen van een generatiepact. Men werkt dan bijvoorbeeld 80 %, ontvangt 90 % loon en de pensioenbouw blijft gebaseerd op 100%.

Fiscaal heet een dergelijke regeling demotie. Demotie betekent minder werken, maar toch 100% pensioenopbouw. Het toekennen van een hoger loon is dus niet verplicht.

Aan het instellen van een generatiepact of het toepassen van een demotieregeling zijn voor werkgever en werknemer voordelen verbonden. Maar er gelden ook allerlei regels en voorwaarden.

vertrekregeling?

Nieuw is de vertrekregeling. Deze optie staat vanaf 01-01-2021 open om werknemers in staat te stellen eerder met pensioen te gaan. De vertrekregeling vloeit voort uit het pensioenakkoord. Let op: de vertrekregeling is tijdelijk, uiterlijk voor 01-01-2026 kunnen werknemers tot een vertrekregeling toetreden.  


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!