We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Recente berichten

Uitfasering PEB en belaste schenking voor het schenkingsrecht

De uitfasering van het pensioen in eigen beheer ligt al weer bijna een jaar achter ons. De laatste uitfaseringen hebben plaatsgevonden per 31-12-2019. Voor deze uitfaseringen verloopt bijna de meldingstermijn. De meldingsformulieren dienen uiterlijk per 30-12-2020 bij de Belastingdienst binnen te zijn. Bij het sluiten van de markt komt het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) op 11 december 2020 met de “Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer”.

Gaan de meldingsformulieren gebruikt worden voor het vaststellen van belaste schenkingen?

Lees verder

Cijfers belastingdienst van 2021

Kennis is macht

Kennis is macht. Dat geldt zeker voor een complex onderwerp als “pensioen”. Daarom hebben wij ten behoeve van  de adviespraktijk “kennis” op onze website geplaatst. Enkele actualiteiten lichten we er voor uw praktijk uit.

Lees verder

Gevolgen pensioenakkoord

Als gevolg van het pensioenakkoord is voortaan het beschikbaar premiesysteem het uitgangspunt. Dat heeft grote gevolgen waarop bijtijds geanticipeerd moet worden. Ons credo is “wij kijken altijd verder’  en helpen werkgevers daarom nu al met een tool.

Lees verder