We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Pensioenopbouw tijdens baby in de WIEG?

5 november 2020

Recht op aanvullend geboorteverlof, maar ook recht op voortgezette pensioenopbouw?

Aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 hebben partners recht op het “gewone” geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever het loon door.
Sinds de inwerkingtreding van  de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (hierna: Wet WIEG) heeft de partner meer “geluk” als het om geboorteverlof gaat . Doel van deze wet is het vinden van een betere balans tussen werk en privé. Waar geeft deze wet dan recht op?

De Wet WIEG in het kort

Indien het kind geboren is op of na 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof ontvangt de partner geen salaris van zijn of haar werkgever, maar een uitkering van het UWV. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon, met een maximum van 70% van het maximumdagloon. De werkgever geeft het verlof door aan het UWV. Het UWV betaalt dan de uitkering rechtstreeks aan de werknemer, tenzij u er als werkgever voor kiest om de uitbetaling aan u te laten plaatsvinden waarna u de uitkering vervolgens uitbetaalt aan de werknemer. De vraag is natuurlijk: ben ik als werkgever verplicht om de uitkering van het UWV aan te vullen tot 100 % van het loon dat gold in de periode direct voorafgaand aan het verlof. Daarvoor dient de cao of het arbeidsvoorwaardenreglement te worden geraadpleegd, mogelijk heeft u al iets afgesproken over loondoorbetaling tijdens verlof, zo niet dan is het verstandig om dit o.a. in genoemde juridische documentatie vast te leggen. Op grond van de wet bestaat er geen verplichting om het loon aan te vullen, alles hangt af van wat u met de werknemer overeenkomt.

Pensioenopbouw tijdens geboorteverlof?

Vervolgvraag is dan heeft mijn werknemer dan ook recht op pensioenopbouw tijdens het (aanvullend) geboorteverlof.

Voor het “gewone” geboorteverlof heeft te gelden dat dit fiscaal als pensioengevende diensttijd mag meetellen. Of in deze periode van verlof daadwerkelijk pensioenopbouw plaatsvindt is afhankelijk wat u hierover met de werknemer en de pensioenuitvoerder afspreekt. Er geldt geen wettelijke verplichting om de pensioenpremie tijdens dit verlof door te betalen.

Pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof

De periode van aanvullend geboorteverlof mag fiscaal meetellen als diensttijd voor de pensioenopbouw. Dat mág tot maximaal het loon direct voorafgaand aan het verlof, of het direct na het verlof genoten loon. Civielrechtelijk bestaat net zoals in de situatie van geboorteverlof geen verplichting om als werkgever de pensioenpremie tijdens het aanvullend geboorteverlof door te betalen.

Is de pensioenregeling van uw werknemers ondergebracht bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds of zijn u werknemers gebonden aan een cao? Dan regelen de sociale partners de precieze invulling van de pensioenopbouw tijdens het aanvullend geboorteverlof. De pensioenreglementen van deze bedrijfstakpensioenfondsen verschillen als het gaat om pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof. Bij BPF Schilders bijvoorbeeld wordt als voorwaarde voor de pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof gesteld dat u als werkgever de uitkering zelf uitbetaalt. U krijgt deze uitbetaling (70% van het maximumdagloon) terug van het UWV. U kunt de uitbetaling aan uw werknemer ook aanvullen tot 100% van het loon, deze aanvulling krijgt u dan niet terug van het UWV. Keert het UWV rechtsreeks aan de werknemer uit dan valt dit onder het onbetaald verlof en wordt de pensioenopbouw van de werknemer niet voortgezet.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld  BPF PME. Bij dit pensioenfonds wordt het aanvullend geboorteverlof gezien als betaald verlof. De pensioenopbouw loopt tijdens de periode van aanvullend geboorteverlof ongewijzigd door, alsof er geen sprake is van verlof.

Tips voor werkgevers en HR

  • Kijk in het pensioenreglement van het pensioenfonds of in de arbeidsvoorwaarden, zoals een collectieve arbeidsovereenkomst waar u en u werknemer toe worden verplicht als het gaat om premiebetaling tijdens aanvullend geboorteverlof.
  • Voor de situatie dat de pensioenregeling is ondergebracht bij een premie pensioeninstelling, algemeen pensioenfonds, ondernemingspensioenfonds of een verzekeraar geldt dat u samen met uw werknemers en de pensioenuitvoerder ter voorkoming van lastige discussies iets moet regelen als het gaat om de pensioenopbouw van uw werknemer tijdens aanvullend geboorteverlof. Pas op dat de pensioenuitvoerder niet “onbedoeld” pensioenopbouw over dit verlof standaardiseert.  Kortom, neem actie!