Wij kijken altijd verder Bij ons bent u geen dossier

DGA Pensioen

Tot 01-04-2017 kon u DGA pensioen in eigen beheer opbouwen, als u ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bezit van de BV waar u in dienst bent. Indien u DGA pensioen in eigen beheer opbouwde diende in eerste instantie de formele toezegging te voldoen aan de fiscale pensioenkaders. Daarnaast dienen er jaarlijks DGA pensioenwaardering(en) opgesteld te worden, waarbij afhankelijk van de situatie wellicht meerdere waarderingen noodzakelijk zijn: Fiscaal voor de aangifte vennootschapsbelasting, commercieel RJ voor de jaarrekening of commercieel Dividendtoets op het moment dat u dividend zou willen uitkeren. Vanaf 2017 is het mogelijk om uw pensioen af te kopen, om te zetten in een oudedagsvoorziening of te laten staan. Deze mogelijkheden zijn er tot eind 2019!

Advies bij complex DGA Pensioen

Bovenstaande jaarlijkse waarderingen en keuzes kunnen al zorgen voor complexiteit. Maar echt complex wordt het pas in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld u wilt eerder of later met pensioen of er is sprake van echtscheiding, waarbij uw DGA pensioen verdeeld moet gaan worden.

Met al deze werkzaamheden kunnen wij u van dienst zijn. Hieronder vindt u onze diensten.

U onderneemt en weet waar u naar toe wilt. Pas als zaken complex worden, huurt u expertise in.
Bekijk deze diensten
Standaard DGA berekeningen zijn de jaarlijks uit te voeren pensioen- en/of stamrechtberekeningen in eigen beheer voor de jaarrekening van de BV.
Bekijk deze diensten
Naast een standaard DGA berekening verrichten wij ook speciale DGA berekeningen.
Bekijk deze diensten
U bent betrokken bij een echtscheiding. Daarvoor valt doorgaans veel te regelen en ook het pensioen is een belangrijk aspect waarbij stil gestaan moet worden.
Bekijk deze diensten
Uw pensioendatum is een belangrijk gegeven. Het is van belang hier tijdig bij stil te staan.
Bekijk deze diensten
Wij ondersteunen u bij het opstellen van diverse soorten overeenkomsten.
Bekijk deze diensten
Pensioengeschillen waar u in verstrikt raakt, kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn. Ze kunnen ontstaan met bijvoorbeeld de (ex)-werkgever, de (ex)-partner of de Belastingdienst.
Bekijk deze diensten

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?