Wij kijken altijd verder Bij ons bent u geen dossier

DGA eerder met pensioen

U wilt als DGA eerder met pensioen? of toch langer doorwerken? Uw pensioendatum is een belangrijk gegeven. Het is van belang hier tijdig bij stil te staan. Heeft u de wens om als DGA eerder met pensioen te gaan of wilt u juist langer doorwerken dan is het belangrijk om de consequenties van die wens in kaart te brengen. Wat is de hoogte van het te bereiken pensioen? Wat zijn de financiële en fiscale gevolgen van het vervroegen of uitstellen van de datum waarop u met pensioen wilt gaan? Wij brengen uw pensioenaanspraken in kaart en maken de gevolgen van het vervroegen of uitstellen inzichtelijk. U kunt op basis hiervan een weloverwogen keuze maken. Tevens ondersteunen wij u bij de juridische vastlegging van de (fiscale) voorwaarden en de gevolgen van het uitstellen of vervroegen in een overeenkomst.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?